Show simple item record

Employment Relationship in Terms of Wage Costs Optimization and Costs Comparison in the Utilization of Outsourcing

dc.contributor.advisorMusilová, Helenacs
dc.contributor.authorŠťastná, Adélacs
dc.date.accessioned2021-06-24T06:54:16Z
dc.date.available2021-06-24T06:54:16Z
dc.date.created2021cs
dc.identifier.citationŠŤASTNÁ, A. Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů a komparace nákladů při využití outsourcingu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.cs
dc.identifier.other135331cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/199907
dc.description.abstractBakalářská práce řeší problematiku pracovněprávních vztahů u vybraného zaměstnavatele. Zaměřuje se na vyčíslení mzdových a osobních nákladů. Pozornost je také věnována stanovení nákladů, které souvisejí s využitím outsourcingu. Nedílnou součástí práce je komparace uvedených nákladů. Na základě poznatků získaných z provedených analýz jsou předloženy návrhy, které řeší aktuální problém zaměstnavatele a zároveň vedou k optimalizaci nákladů.cs
dc.description.abstractThe bachelor´s thesis deals with the problematics of employment relationship within the selected employer. It focuses on quantifying the wage and personnel costs. Attention is also paid to determining the costs associated with the utilization of outsourcing. An integral part of the thesis is a comparison of these costs. Based on the findings obtained from performed analyzes, suggestions are presented that solve the current problem of the employer and leads to cost optimization.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectpracovněprávní vztahycs
dc.subjectzaměstnavatelcs
dc.subjectzaměstnaneccs
dc.subjectoutsourcingcs
dc.subjectoptimalizacecs
dc.subjectnákladycs
dc.subjectzaměstnanecké benefitycs
dc.subjectemployment relationshipen
dc.subjectemployeren
dc.subjectemployeeen
dc.subjectoutsourcingen
dc.subjectoptimizationen
dc.subjectcostsen
dc.subjectemployee benefitsen
dc.titlePracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů a komparace nákladů při využití outsourcingucs
dc.title.alternativeEmployment Relationship in Terms of Wage Costs Optimization and Costs Comparison in the Utilization of Outsourcingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2021-06-22cs
dcterms.modified2021-06-25-08:50:26cs
thesis.disciplineÚčetnictví a daněcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid135331en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 17:05:36en
sync.item.modts2021.11.12 16:32:49en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeMarek, Petrcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. (předseda) Ing. Pavel Svirák, Dr. (místopředseda) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen) Mgr. Helena Musilová (člen) Ing. Martina Pivodová (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucí práce - Mgr. Helena Musilová - nejsou Otázky oponent práce - Ing. Petr Marek - zodpovězeno Otázky Ing. Pavel Svirák, Dr. - zodpovězeno Otázky Ing. Jan Pěta, Ph.D. - zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record