Show simple item record

Piston rod eye production

dc.contributor.advisorLidmila, Zdeněkcs
dc.contributor.authorHořava, Davidcs
dc.date.accessioned2021-06-24T06:55:23Z
dc.date.available2021-06-24T06:55:23Z
dc.date.created2021cs
dc.identifier.citationHOŘAVA, D. Výroba oka pístnice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.cs
dc.identifier.other132194cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/199963
dc.description.abstractBakalářská práce podává návrh technologie výroby oka pístnice o velikosti série 45 000 ks. Zhotoveného z ocelové tyče C45E zápustkovým kováním. Na základě literární rešerše a potřebných technologických výpočtů byl zvolen pro kování součásti pneumaticko – hydraulický buchar KHZ 4A od firmy Šmeral o velikosti tvářecí energie 50 kJ s předkováním na stroji pro příčné klínové válcování ve formě dvojkusu. Pro ostřižení výkovku byl zvolen ostřihovací lis LKOA 200 od firmy Šmeral o velikosti tvářecí síly 2 000 kN. Závěrem bylo spočteno technicko – ekonomické zhodnocení nákladů na materiál.cs
dc.description.abstractThe bachelor's project elaborated design of technology production of the piston rod eye in series of 45 000 pieces. The piston rod eye is made of steel rod C45E by die forging. Pursuant to of the literary pursuit and necessary technological calculations was chosen a pneumatic – hydraulic hammer KHZ 4A, from the company called Šmeral, with a forming energy of 50 kJ, for forging of component. Cross wedge rolling machine was chosen for overdosage of forged piece in form of double piece. Shearing press LKOA 200, from the company called Šmeral, with a forming force of 2 000 kN, was chosen for shearing of forged piece. At the end, the technical – economic evaluation of material costs was calculated.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOcel C45Ecs
dc.subjectzápustkové kovánícs
dc.subjectoko pístnicecs
dc.subjectvýkovekcs
dc.subjectbucharcs
dc.subjectC45E steelen
dc.subjectdie forgingen
dc.subjectpiston rod eyeen
dc.subjectforged pieceen
dc.subjecthammeren
dc.titleVýroba oka pístnicecs
dc.title.alternativePiston rod eye productionen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2021-06-23cs
dcterms.modified2021-06-24-11:23:10cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid132194en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 13:06:16en
sync.item.modts2021.11.08 12:18:21en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeJopek, Miroslavcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Milan Forejt, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. (místopředseda) Ing. Eva Peterková, Ph.D. (člen) Ing. Jan Řiháček, Ph.D. (člen) Ing. Michaela Císařová, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Tomášek, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent představil komisi svou práci, její výstupy a závěry a zodpověděl otázky oponenta. Dále byly studentovi položeny následující dotazy: 1. Na základě, čeho byla dosazována hodnota uvedená v BP při výpočtu práce bucharu? (student otázku zodpověděl částečně) 2. Jaké je pásmo kovacích teplot pro použitý materiál C45E? (student otázku zodpověděl částečně) 3. Vysvětlete označení materiálu C45E. (student otázku nezodpověděl) 4. Jaké je označení materiálu C45E dle ČSN? (student otázku zodpověděl) 5. Popište schéma příčného klínového válcování. (student otázku zodpověděl)cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record