Show simple item record

Collaborative robot with adaptive grippers

dc.contributor.advisorNajman, Jancs
dc.contributor.authorVondráček, Jakubcs
dc.date.accessioned2021-06-24T06:55:24Z
dc.date.available2021-06-24T06:55:24Z
dc.date.created2021cs
dc.identifier.citationVONDRÁČEK, J. Kolaborativní robot s adaptivními uchopovači [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.cs
dc.identifier.other132338cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/199968
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá kolaborativními roboty a adaptivními uchopovači se zaměřením na praktické testování robota UR5 od Universal robots s adaptivními uchopovači Onrobot RG2 a Robotiq 3F, které jsou k dispozici v mechatronické laboratoři Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. V první části práce je provedena rešerše, která představuje základní problematiku kolaborativních robotů, adaptivních uchopovačů, snímání síly a dále také možnosti softwarové simulace zaměřené na testování uvedeného dostupného kolaborativního robota. V druhé části práce je uvedena metodika a vypracování praktické práce s robotem, která je zaměřená na otestování všech základních funkcí robota na jednoduchých úlohách. V poslední sekci práce je zpracována simulace komplexnější úlohy robota z inženýrské praxe za pomocí vybraného softwaru.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with collaborative robots and adaptive grippers with a focus on practical testing of the UR5 robot from Universal robots with adaptive grippers Onrobot RG2 and Robotiq 3F, which are available in the mechatronic laboratory of the Faculty of Mechanical Engineering of Brno University of Technology. In the first part of the work, a search is performed, which presents the basic issues of collaborative robots, adaptive grippers, force sensing, as well as the possibility of software simulation aimed at testing the available collaborative robot. The second part of the work presents the methodology and development of practical work with the robot, which is focused on testing all the basic functions of the robot on simple tasks. The last section of the thesis shows a simulation of a more complex robot task from engineering practice using selected software.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectUniversal robots UR5cs
dc.subjectOnrobot RG2cs
dc.subjectRobotiq 3Fcs
dc.subjectkolaborativní robotcs
dc.subjectadaptivní uchopovačecs
dc.subjectsimulační software CoppeliaSimcs
dc.subjectUniversal robots UR5en
dc.subjectOnrobot RG2en
dc.subjectRobotiq 3Fen
dc.subjectcollaborative robotsen
dc.subjectadaptive grippersen
dc.subjectsimulation software CoppeliaSimen
dc.titleKolaborativní robot s adaptivními uchopovačics
dc.title.alternativeCollaborative robot with adaptive grippersen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2021-06-23cs
dcterms.modified2021-06-24-08:57:08cs
thesis.disciplineMechatronikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid132338en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 22:09:43en
sync.item.modts2021.11.12 21:15:43en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeAppel, Martincs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Dr. Ing. Kazimierz Peszyński (předseda) doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D. (člen) doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D. (člen) Ing. Petr Krejčí, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent ve vymezeném čase prezentoval svoji bakalářskou práci, dále byly přečteny posudky a zodpovězeny dotazy oponenta. Poté byly členy komise položeny následující otázky související s bakalářskou prací: U úlohy nanášení lepidla, zohlednil jste nějak řízení vytlačování lepidla z tuby za cílem dosáhnout rovnoměrného nanášení? Kde přesně se nachází zmíněný snímač síly a jakou sílu měří? Co vyjadřuje uvedená přesnost senzoru síly 3,5 N, nejedná se spíše o rozlišení? Můžete blíže specifikovat použité virtuální prostředí? Po zodpovězení všech dotazů byla obhajoba celkově hodnocena jako výborná / A.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record