Show simple item record

Assembling and creating tasks for an interactive robotic head

dc.contributor.advisorBastl, Michalcs
dc.contributor.authorSzabó, Michalcs
dc.date.accessioned2021-06-24T06:55:24Z
dc.date.available2021-06-24T06:55:24Z
dc.date.created2021cs
dc.identifier.citationSZABÓ, M. Sestavení a vytvoření úloh pro interaktivní robotickou hlavu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.cs
dc.identifier.other132539cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/199975
dc.description.abstractTáto bakalárska práca sa zaoberá vytvorením modelu interaktívnej robotickej hlavy. Samotná práca je rozdelená do dvoch častí, teoretickej a praktickej. Teoretická časť je venovaná prehľadu typov robotických hláv, stručnému opisu dostupných nástrojov na rozpoznávanie objektov v obraze a nástrojov na rozpoznávanie hovorenej reči v reálnom čase. Praktická časť je zameraná na nástroje použité pri programovaní daného modelu, na použitú elektroniku a výsledný model robotickej hlavy. Napokon sú v nej opísané naprogramované funkcie umožňujúce rôzne spôsoby interakcie s človekom. Súčasťou práce sú skripty funkcií naprogramované v jazyku Python.cs
dc.description.abstractThis bachelor’s thesis deals with the creation of the model of an interactive robotic head. The work itself is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part is devoted to an overview of the types of robotic heads, a brief description of the available tools for recognizing objects in the image and tools for recognizing spoken speech in real time. The practical part is focused on the tools used in programming of this model, the electronics used and the resulting model of the robotic head. Finally, there are described programmed functions enabling various ways of the interaction with humans. The work includes function scripts programmed in Python.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectrobohlavacs
dc.subjectrobotická hlavacs
dc.subjectRealSense D435cs
dc.subjectArduinocs
dc.subjectYOLOcs
dc.subjectsyntetizovaná rečcs
dc.subjectGoogle Speech-To-Textcs
dc.subjectMechatronikacs
dc.subjectrobo-headen
dc.subjectrobotic headen
dc.subjectRealSense D435en
dc.subjectArduinoen
dc.subjectYOLOen
dc.subjectsynthesized speechen
dc.subjectGoogle Speech-To-Texten
dc.subjectMechatronicsen
dc.titleSestavení a vytvoření úloh pro interaktivní robotickou hlavucs
dc.title.alternativeAssembling and creating tasks for an interactive robotic headen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2021-06-23cs
dcterms.modified2021-06-24-08:57:07cs
thesis.disciplineMechatronikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid132539en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.10 14:58:03en
sync.item.modts2021.11.10 13:52:19en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeFormánek, Martincs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Dr. Ing. Kazimierz Peszyński (předseda) doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D. (člen) doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D. (člen) Ing. Petr Krejčí, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent ve vymezeném čase prezentoval svoji bakalářskou práci, dále byly přečteny posudky a zodpovězeny dotazy oponenta. Poté byly členy komise položeny následující otázky související s bakalářskou prací: Jak byl změřen uvedený údaj o rychlosti rozpoznávání objektů? Jak je v tom zohledněn typ rozpoznávaného objektu, na kterém je tato rychlost silně závislá? Jaké bylo rozlišení obrázků, ve kterých bylo prováděno rozpoznávání objektů? Jaké faktory dle vašeho názoru ovlivňují rychlost rozpoznávání objektů? Po zodpovězení všech dotazů byla obhajoba celkově hodnocena jako výborná / A.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record