Show simple item record

Production of high pressure hydraulic filter housing

dc.contributor.advisorCísařová, Michaelacs
dc.contributor.authorPodloucký, Lukášcs
dc.date.accessioned2021-06-24T06:55:25Z
dc.date.available2021-06-24T06:55:25Z
dc.date.created2021cs
dc.identifier.citationPODLOUCKÝ, L. Výroba krytu vysokotlakého hydraulického filtru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.cs
dc.identifier.other132767cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/199982
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na řešení problematiky výroby vysokotlakého hydraulického filtru technologií protlačování za studena. Výchozím polotovarem je kalota z oceli C15R o průměru 104 mm a výšce 57,9 mm. Výrobní série předpokládá množství 30 000 ks za rok. S využitím poznatků z odborné literatury i praxe byla zhodnocena technologičnost výrobku a následně zvolen technologický postup. Ten předpokládá protlačování dílu ve dvou operacích s mezioperačním rekrystalizačním žíháním a s využitím povrchové úpravy fosfátováním a mýdlováním. Pro výrobu je navržen lis Eitel 1 250 s nominální tvářecí silou 12 500 kN. Konstrukční řešení tvářecích nástrojů zohledňuje tvar protlačku, technologické zásady i početně ověřenou bezpečnost. Materiálem průtlačnice a průtlačníku je rychlořezná nástrojová ocel 19 830. V případě vyhazovače se jedná o vysokolegovanou nástrojovou ocel 19 437. Technologický postup i výpočty sil jsou ověřeny simulací procesu tváření vytvořené v programu Simufact Forming.cs
dc.description.abstractThe Bachelor’s thesis is focused on solving the problem of production of high-pressure hydraulic filter by cold extrusion technology. The initial semi-finished product is a C15R steel cap with a diameter of 104 mm and a height of 57.9 mm. The production series assumes a quantity of 30,000 pieces per year. The technologicality of the product evaluation was based on technical literature knowledge and professional experience. The technological process was chosen subsequently. This process counts with the extrusion in two operations with mid-operational recrystallization annealing and with the use of surface treatment by phosphating and soaping. An Eitel 1 250 press with a nominal forming force of 12 500 kN is designed for the production. The design of the forming tools takes into consideration the shape of the extrusion, technological principles and mathematically verified safety. The material of the die and punch is high-speed tool steel 19 830. The material of the ejector it is high-alloy tool steel 19 437. The technological process and force calculations are verified by simulation of the forming process created in the Simufact Forming program.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectprotlačovánícs
dc.subjecttváření za studenacs
dc.subjectvysokotlaký filtrcs
dc.subjectplastická deformacecs
dc.subjectzpevnění materiálucs
dc.subjectextrusionen
dc.subjectcold formingen
dc.subjecthigh pressure filteren
dc.subjectplastic deformationen
dc.subjectmaterial strengtheningen
dc.titleVýroba krytu vysokotlakého hydraulického filtrucs
dc.title.alternativeProduction of high pressure hydraulic filter housingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2021-06-23cs
dcterms.modified2021-06-24-11:11:05cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid132767en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 11:10:08en
sync.item.modts2021.11.12 09:54:30en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeLidmila, Zdeněkcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Milan Forejt, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. (místopředseda) Ing. Eva Peterková, Ph.D. (člen) Ing. Jan Řiháček, Ph.D. (člen) Ing. Michaela Císařová, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Tomášek, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent představil komisi svou práci, její výstupy a závěry a zodpověděl otázky oponenta. Dále byly studentovi položeny následující dotazy: 1. Z jakého materiálu je vyrobena průtlačnice? (student otázku zodpověděl) 2. V kolika ks/rok se vyrábí uvažovaná součást? (student otázku zodpověděl) 3. Bylo by možné po konstrukční úpravě dílu změnit technologii výroby? (student otázku zodpověděl) 4. Jak by vypadala tažnice pro hluboké tažení bez přidržovače? (student otázku zodpověděl) 5. Jak byl proveden výpočet měrné přetvárné práce? (student otázku zodpověděl částečně) 6. Objasněte a popište výpočet poměrné deformace pro dopředné protlačování. (student otázku zodpověděl)cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record