Now showing items 1-20 of 68

 • Aby se za nás měly děti kde stydět 

  Peřina, Jan
  Práce se zabývá návrhem školy environmentální odpovědnosti v konkrétním městě podle principů inovativních pedagogických směrů, především pak podle lesních školek. Práce reaguje na absenci lesní školky na kroměřížsku a ...
 • Architektonická kresba jako východisko rekonstrukce projekčního záměru z doby kolem roku 1700: jezuitský kostel Panny Marie Sněžné v Olomouci 

  Martinelli, Dominik
  Diplomová práca obsahuje metodiku rekonštrukcie barokového kostola z prelomu 17 a 18 storočia. Z pôvodného zámeru sa zachoval neoznačený pôdorys. Na tomto základe sa procesom aplikovania vedomostí, odbornej literatúry, ...
 • Architektura mezi smysly 

  Kacetlová, Kateřina
  Práce shrnuje současné možnosti stavby rodinného domu s ohedem na tradici a vztah obyvatel nejen k okolní krajině ale i k sobě samým. Konkrétně se zabývá možností využití přírodních stavebních materiálů a vytvoření ...
 • Autobusového nádraží v Hranicích na Moravě 

  Lehnert, Dominik
  Autor si klade za cíl vytvoření novodobého autobusového nádraží v Hranicích na Moravě. S objektem pracuje jako se sochou. Pomocí moderních softwarů modeluje hmotu objektu jako při modelaci se sochařskou hlínou.
 • Biom 

  Bolcek, Roman
  Naše planeta se potýká za poslední století obrovskými problémy, které jsou zapříčiněny růstem populace, neustále se rozvíjejícím průmyslem, co má za následek neustále se zvyšující produkce CO2, zvyšování hladiny vody, ...
 • Brno žije na Veveří 

  Frimmel, Martin
  Cílem této práce je nalezení urbanistického řešení stávající periferie uprostřed města. Problém je řešen pomocí ucelené kompozice staveb a jejich smíšenou funkcí. Tento systém evropských ulic je po staletí ověřen, proto ...
 • Brno žije na Veveří 

  Pelka, Filip
  Cílem této diplomové práce je navrhnout nové urbanistické úpravy kolem městské třídy Veveří v úseku od Konečného náměstí po ulici Mučednickou a navrhnout polyfunkční komplex, který pomůže prostorově vymezit tuto městskou ...
 • Brno žije na Veveří 

  Roubalová, Lucie
  Diplomová práce se zabývá revitalizací městské třídy Veveří v Brně, obnovou veřejných prostranství, doplnění dopravních vazeb, řešení otázky parkování na povrchu a v podzemí, tvorbou pěších tras, urbanistickým konceptem ...
 • Brno žije na Veveří 

  Škrášková, Magdalena
  Diplomová práce se zabývá městkou třídou Veveří v Brně. Úprava ulice Veveří umožnila vložení nové zastávky tramvají a podélného parkování. Prázdné části území jsou doplněny o novou urbanistickou strukturu a zanedbaná veřejná ...
 • Brno žije na Veveří 

  Tymová, Romana
  Diplomová práce se zabývá zpracováním urbanistické studie, která se rozprostírá v území mezi ulicemi Žižkova, Šumavská, Kounicova a Nerudova. Důraz je pak kladen na ulici Veveří, která postrádá městský charakter. Ústřední ...
 • Centrum prevence, Masarykův onkologický ústav v Brně 

  Brunová, Susanna
  Cílem práce je návrh Centra prevence a rozšíření Kliniky radiační onkologie v areálu Masarykova onkologického ústavu v Brně. Budova bude obsahovat samotné centrum prevence, lůžkové oddělení pro mobilní pacienty, protonové ...
 • Dvacet-dvacet-osm 

  Hodulíková, Diana
  Program Evropské Unie Evropské hlavní město kultury (EHMK), krom možnosti hostovat celoročního kulturní festival nabízí proměnu města. Rozsah a formát akce jsou jedinečnou příležitostí akcelerovat rozvoj a artikulovat ...
 • eldéenka 

  Filipová, Kateřina
  Co je LDN? Kde se nachází? Jak vzniklo? Tak na něj může působit architektura. I přesto, že to není časté téma k hovoru. Je důležité se na něj zaměřit a protože ačkoliv se nás teď netýká jednou by mohlo. Práce je o snaze ...
 • Elementární architektura / Architektura přijíždí 

  Ivkovičová, Natálie
  Cílem práce je najít vhodný způsob a řešení zprostředkování architektury a jejích širokých témat do životů veřejnosti. Navrhnout ideální prostor a vyhovující podmínky pro popularizaci nejen architektury, ale i oborů ...
 • Elementární architektura / Galerie a muzeum architektury při FA VUT v Brně 

  Hertelová, Viola
  Téma, jež jsem si pro svou diplomovou práci zvolila, je kurátorování architektury jakožto možný přesah výuky architektury směrem k široké veřejnosti, ale i nástroj propojování institucí akademických i městských. Ve své ...
 • Elementární architektura / Škola pro země třetího světa 

  Vepřková, Adéla
  Ve východní oblasti Konžské demokratické republiky už několik let probíhají nepokoje. Lidé žijí v uprchlických táborech nebo dočasných přístřešcích a děti nenavštěvují i několik let školu. Nyní to vypadá, že se situace ...
 • Eufonie – Jaroměřice/R., Opera 

  Šabatová, Kristýna
  Předmětem diplomové práce byla konverze, rekonstrukce, revitalizace a extenze prostoru a objektu komplexu „Opera“ a dotčených ploch kostry veřejného prostoru jako sekundárního jádra pro umělecké aktivity ve městě a regiónu. ...
 • Formování stavby větrnou energií 

  Brahmi, Jakub
  Diplomová práce zkoumá možnost využití větrného proudění jako hnacího elementu architektonického návrhu za účelem integrace větru jako jeden ze zdrojů získávání energie. Větrné turbíny byly již využity v několika ...
 • Fragmenty ticha 

  Machač, Ondřej
  Diplomová práce „Fragmenty ticha“ objevuje krajinu Broumovského výběžku. Práce reaguje na problémy dnešního vztahu k přírodě a overturismus. Snahou je přinést alternativu a inspirovat k výletům a zážitkům i mimo hlavní ...
 • HANGAR TICINUM – komunitní centrum na řece 

  Repaský, Adam
  Predmetom tejto diplomovej práce je konverzia chátrajúceho objektu hangáru Idroscalo v Talianskom meste Pavia na komunitné centrum a revitalizácia jeho blízkeho okolia. Objekt vo svojej bohatej minulosti slúžil primárne ...