Show simple item record

Improvement of the Financial Performance of the Company

dc.contributor.advisorLuňáček, Jiřísk
dc.contributor.authorDlhá, Katarínask
dc.date.accessioned2021-06-25T06:54:12Z
dc.date.available2021-06-25T06:54:12Z
dc.date.created2021cs
dc.identifier.citationDLHÁ, K. Zlepšení finanční výkonosti podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.cs
dc.identifier.other133016cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/200019
dc.description.abstractBakalárska práca je rozdelená do troch hlavných častí; teoretická, praktická a návrhová. V teoretickej časti je treba sa zoznámiť s pojmami, ktoré budú v priebehu celej práce potrebné. V druhej časti práce, budú tieto poznatky aplikované do praxe pomocou nástrojov finančnej analýzy. Výsledky z predchádzajúcej časti budú porovnávané s odborovým priemerom a odporúčanými percentuálnymi hranicami ukazovateľov. Budú použité metódy finančnej analýzy ako napríklad hodnotenie rentability či likvidity, alebo zo súhrnných ukazovateľov Zmijewski model a analýza R. Douchy. Na základe výsledkov z praktickej časti sú v poslednom diely bakalárskej práce navrhnuté konkrétne riešenia, pomocou ktorých skúmaný podnik môže zlepšiť svoju finančnú výkonnosť.sk
dc.description.abstractMine bachelor thesis is divided into three main sections; theoretic section, practical section and the one part with own suggestions for improve. In theoretical part is important to know all the terms that will be needed in the rest of my whole thesis. In the second part of the thesis, there will be applied every knowledge into practice with finance analysis. The outcomes from this part will be compared with optimal values and average values of the particular industry. The methods of financial analysis will be used, such as valuation of profitability or liquidity, but also Zmijewski model and R. Douchy’s analysis. In the last part, suggestion section, there will be used these outcomes from practical section and also, there will be drawn up some solutions for the company to use and improve her financial performance.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFinančná analýzask
dc.subjectlikviditask
dc.subjectrentabilitask
dc.subjectzadlženosťsk
dc.subjectSWOT analýzask
dc.subjectstrategická analýzask
dc.subjectFinancial analysisen
dc.subjectliquidityen
dc.subjectprofitabilityen
dc.subjectindebtednessen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.subjectstrategical analysisen
dc.titleZlepšení finanční výkonosti podnikusk
dc.title.alternativeImprovement of the Financial Performance of the Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2021-06-23cs
dcterms.modified2021-06-28-08:04:31cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid133016en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 18:02:34en
sync.item.modts2021.11.12 16:52:47en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeOulehla, Jiřísk
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (místopředseda) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázka oponenta práce: Specifikujte, zda firma působí na trhu B2B nebo B2C. V návaznosti na tuto odpověď pak případně upravte návrhy v kapitole 4.3. a vysvětlete jejich ekonomické přínosy a náklady. Lze na trhu B2B používat stejnou marketingovou komunikaci jako na trhu B2C? - Doc. Bartoš: Ukazatele aktivity - tabulka č. 13 a č 14 – proč nejsou uvedeny jednotky, ve kterých jsou veličiny měřeny? Vysvětlete prosím. - Odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika podnikucs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record