Show simple item record

Customer Behavior in the Art Market

dc.contributor.advisorMráček, Pavelcs
dc.contributor.authorMičková, Markétacs
dc.date.accessioned2021-06-25T06:54:14Z
dc.date.available2021-06-25T06:54:14Z
dc.date.created2021cs
dc.identifier.citationMIČKOVÁ, M. Chování zákazníka na trhu s uměním [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.cs
dc.identifier.other135067cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/200049
dc.description.abstractPráce se zabývá motivacemi subjektů poptávky k nákupu uměleckých děl. První část práce se věnuje teoretickým východiskům problematiky chování spotřebitele a také prostředí trhu s uměním. Druhá polovina práce se zabývá analýzou výsledků dotazníkového šetření, pomocí kterých definuji jednotlivé segmenty zákazníků. V závěru práce předkládám doporučení, která vycházejí z výsledků analýzy. Cílem bakalářské práce „Chování spotřebitele v oblasti uměni“ je na základě analýz vlastností a chování charakterizovat zákazníky/spotřebitele na trhu s uměním a doporučit, jakým způsobem s nimi nejlépe komunikovat a oslovit je.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with the motivation of subjects of demand to purchase works of art. The first part of the thesis deals with the theoretical starting points of consumer behaviour as well as the environment of the art market. The second half of the thesis deals with the analysis of the results from the questionnaire survey, through which I define individual customer segments. At the end of the thesis, I make recommendations based on the results from the analysis. The aim of the bachelor s thesis „Consumer behaviour in the field of art“ is to characterize customers/consumers in the art market and recommend how best to communicate with them and reach them, based on the analysis of demand to purchase works of art.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectChování spotřebitele/zákazníkacs
dc.subjectmarketingová komunikacecs
dc.subjecttrh s uměnímcs
dc.subjectmarketingcs
dc.subjectConsumer / customer behavioren
dc.subjectmarketing communicationen
dc.subjectart marketen
dc.subjectmarketingen
dc.titleChování zákazníka na trhu s uměnímcs
dc.title.alternativeCustomer Behavior in the Art Marketen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2021-06-23cs
dcterms.modified2021-06-24-07:44:30cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid135067en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.06.25 08:54:14en
sync.item.modts2021.06.25 08:16:34en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeMilichovský, Františekcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (místopředseda) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázka vedoucího práce: Myslíte si, že případná dlouhodobá protipandemická opatření mohou změnit vnímání a chování zákazníků na trhu s uměním? (odpověď odůvodněte) - Odpovězeno Otázka oponenta práce: Je vhodné třídit potenciální "kupce" pouze podle ceny? Podle jakých jiných parametrů by bylo možné tyto "kupce" klasifikovat? - Odpovězeno Doc. Bartoš: Zaměření bylo i mimo segment aukčních síní? V jaké lokalitě měl proběhnout výzkum? Prosím o upřesnění. - Odpovězeno Doc. Bartoš: Bylo specifikováno i přímo nějaké zaměření např. obrazy? - Odpovězeno Ph.D. Hornungová: Existuje nějaká průměrná cena v jednotlivých kategoriích? - Odpovězeno Ph.D. Doubravský: Počítala jste i zmíněnou korelaci? - Odpovězeno Doc. Bartoš: Zjišťoval jste i cenu jednotlivých marketingových kanálů? - Odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika podnikucs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record