Show simple item record

The Insurance Protection of the Business Entity

dc.contributor.advisorPtáček, Romancs
dc.contributor.authorVálková, Kateřinacs
dc.date.accessioned2021-06-25T06:54:15Z
dc.date.available2021-06-25T06:54:15Z
dc.date.created2021cs
dc.identifier.citationVÁLKOVÁ, K. Pojistná ochrana podnikatelského subjektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.cs
dc.identifier.other135293cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/200060
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na pojistnou ochranu vybraného podnikatelského subjektu. Pomocí analýzy rizik jsou zajištěna rizika, která nejvíce subjekt ohrožují. Z výsledků analýzy a aktuální nabídky pojistných produktů na trhu je navržena optimální pojistná ochrana subjektu.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis is focused on the insurance protection of the selected business entity. Risk analysis identifies risks which are the most dangerous for the selected entity. Based on the results of the analysis and current offers of insurance products offered on the insurance product market, the optimal insurance protection of the business entity will be determined.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectrizikocs
dc.subjectpojištěnícs
dc.subjectanalýza rizikcs
dc.subjectpojistná ochranacs
dc.subjectrisken
dc.subjectinsuranceen
dc.subjectrisk analysisen
dc.subjectinsurance protectionen
dc.titlePojistná ochrana podnikatelského subjektucs
dc.title.alternativeThe Insurance Protection of the Business Entityen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2021-06-23cs
dcterms.modified2021-06-28-08:04:39cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid135293en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.10 13:00:44en
sync.item.modts2021.11.10 12:32:06en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeSartini, Alexandracs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen)cs
but.defenceIng. Ptáček: V návrzích jste uvedla kombinaci pojištění a samopojištění, v čem jsou tedy výhody a nevýhody samopojištění? - odpovězeno Bude použití samopojištění vhodné i pro významnější rizka? - odpovězeno Ing. Novotný: Jaké je vyjádření sledovaného podnikatelského subjektu k Vašim výsledkům? - odpovězeno Ing. Milichovský: Definovala jste rizika a poté jste provedla jejich bodové hodnocení. Na základě jakého zdroje jste zvolila bodovací škálu? - odpovězeno Vzhledem k Vašemu výběru pojišťoven, jaká je jejich "platební morálka" k vyplácení pojistních událostí? - odpovězeno V případě neživotního pojištění se může pojistit podnikatelský subjektu u více pojišťoven? Pokud ano, za jakých podmínek? - odpovězeno Ing. Pěta: Na základě čeho jste usoudila, že v případě vichřice a krupobití jste použila u sledovaného podnikatelského subjektu formu samopojištění? - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika podnikucs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record