Recent Submissions

 • Multispektrální zpracování obrazu 

  Li, You
  S rychlým rozvojem technologie multispektrálního zobrazování v posledních desetiletích obrázky získané zobrazovacími systémy obsahují nejen barevná pásma RGB v každodenním životě, ale také mají multispektrální barevná pásma ...
 • Učení se automatů pro rychlou detekci anomálií v síťovém provozu 

  Hošták, Viliam Samuel
  Táto práca sa zaoberá rýchlou detekciou sieťových anomálií na základe učenia automatov. Popisuje a porovnáva niekoľko vybraných algoritmov učenia automatov, vrátane ich aplikácie na učenie sieťových charakteristík. Pre ...
 • Minimalizace automatů s jednoduchými čítači 

  Turcel, Matej
  Táto práca sa zaoberá redukciou veľkosti tzv. čítačových automatov. Čítačové automaty rozširujú klasické konečné automaty o čítače s obmedzeným rozsahom hodnôt. Umožňujú tým efektívne spracovať napr. regulárne výrazy s ...
 • Potlačení DoS útoků s využitím strojového učení 

  Goldschmidt, Patrik
  Útoky typu odoprenia služby (DDoS) sú v dnešných počítačových sieťach stále frekventovanejším bezpečnostným incidentom. Táto práca sa zameriava na detekciu týchto útokov a poskytnutie relevantných informácii za účelom ich ...
 • Aplikace pro přípravu zkoušek 

  Líbal, Tomáš
  Tato práce se zabývá problematikou přípravy zadání závěrečných zkoušek na Fakultě informačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Popisuje návrh a implementaci webové aplikace, která vyučujícím umožňuje vytvářet ...
 • Modulární výuková platforma pro oblast vestavěných systémů a číslicových obvodů 

  Koupý, Pavel
  Cílem práce je návrh a realizace dvou desek plošných spojů realizující výukové platformy, které se budou sestávat ze dvou samostatných desek plošných spojů s ARM MCU a programovatelným hradlovým polem FPGA, které budou ...
 • Systém pro správu bezdrátových zobrazovacích modulů s využitím technik získávání energie 

  Veselý, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá problematikou chytrých zobrazovacích modulů a jejich správy. Pozornost je věnována analýze současného stavu s ohledem na napájení a vzdálenou administraci. Na základě získaných poznatků je cílem ...
 • Bezpečnostní systém pro eliminaci útoků na webové aplikace 

  Vašek, Dominik
  Botnet útoky, které cílí na síťovou vrstvu, například poškozenými pakety a jinými metodami, jsou již v dnešní době úspěšně blokovány hardwarovými detekčními systémy. Pro aplikační vrstvu to však neplatí. V kontextu webových ...
 • Modifikace obrazu pomocí neuronových sítí 

  Maslowski, Petr
  Tato práce se zabývá obarvováním šedotónového obrazu a zvětšováním rozlišení obrazu za pomoci neuronových sítí. Stručně vysvětluje principy neuronových sítí a shrnuje dosavadní přístupy v těchto oblastech. Dále pak popisuje ...
 • Realistické zobrazování voxelových scén v reálném čase 

  Flajšingr, Petr
  Tato práce se zabývá implementací realistického zobrazování voxelových scén za využití grafické karty. Práce vysvětluje základy realistického zobrazování a voxelovou reprezentaci vizuálních dat. Představuje také některé ...
 • Detekce přítomnosti osob pomocí IoT senzorů 

  Kolarčík, Tomáš
  Cílem této práce bylo vytvořit modul do domácího automatizačního nástroje Home Assistant. Modul je schopen určit ve kterých místnostech se někdo nachází a odhadnout jeho přesnější pozici. Pro tyto účely nelze použít známou ...
 • Systém na správu programovacích konvencí v projektu 

  Orlíček, Michal
  Cieľom práce je navrhnúť a implementovať systém na správu programovacích konvencií v projekte. Pred navrhnutím samotného systému bol vykonaný prieskum benefitov programovacích konvencií, analýza používaných konvencií v ...
 • Verifikace za běhu systémů s vlastnostmi v MTL logice 

  Olšák, Ondřej
   Tato práce se zabývá návrhem algoritmu pro ověřování splnitelnosti omezení programu zapsaných pomocí metrické temporální logiky (MTL), kdy sledování splnitelnosti těchto formulí probíhá za běhu daného programu. K ověřování ...
 • Zhodnocení metod morphingu otisků prstů oproti reálnému systému 

  Kolínek, Daniel
  Cílem této práce je návrh metod morphingu otisků prstů, následná implementace navržených metod a otestování jejich účinnosti prolomení do reálných systémů verifikace od dvou významných společnostmi v biometrii Innovatrics ...
 • Aplikace pro EEG biofeedback 

  Zapletal, Jakub
  Tato práce je shrnutím existujících přístupů pro zpracování EEG signálu za účelem EEG biofeedbacku a dále popisuje návrh a implementaci vlastní aplikace pro EEG biofeedback se zaměřením na trénink pozornosti. Dále obsahuje ...
 • Webový nástroj pro přehrávání a anotaci BAGu 

  Omacht, Martin
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací webové aplikace pro přehrávání a anotaci multimediálních dat ze souborů ve formátu BAG. Vytvořené anotace jsou určeny pro trénování umělé inteligence do robotických systémů. ...
 • Přehrávač hudby pro Android s výběrem skladem dle kontextu zařízení 

  Chmelařová, Gabriela
  Tato práce pojednává o vytvoření mobilní aplikace zvažující kontext zařízení, která vybírá a doporučuje hudební skladby dle aktuálního stavu kontextu zařízení. Kontext je získáván na základě naměřených hodnot, které jsou ...
 • Electronic Flight Bag 

  Kúšik, Lukáš
  Cieľom tejto diplomovej práce je vytvoriť Electronic Flight Bag (EFB) aplikáciu pre mobilné telefóny s operačným systémom Android. Pre splnenie tejto úlohy bola preskúmaná aktuálna legislatíva ohľadom EFB aplikácií spolu ...
 • Robotické vozidlo s využitím RC komponentů 

  Deingruber, Ondřej
  Tato práce se zabývá řízením modelářských RC serv a konstrukcemi robotických vozidel. Cílem je navrhnout model robotického vozidla s využitím RC komponentů, dalších off the shelf komponentů a 3D tisku a demonstrovat jeho ...
 • Hlasový dialogový systém ve webovém prohlížeči pro demonstrační účely 

  Vlček, Pavol
  Cieľom práce je navrhnúť a vytvoriť hlasom ovládaného asistenta(voicebota), ktorý bude ľahko nasaditeľný na webovú stránku. Používateľom tak bude poskytnutý moderný spôsob, ako prirodzene komunikovať cez internetový ...

View more