Anzeige der Dokumente 1-20 von 143

 • Útok na WiFi síť s využitím ESP32/8266 

  Stehlík, Richard
  Tato práce má za cíl zkoumat možnosti čipů ESP32 firmy Espressif a jejich oficiálního vývojového aplikačního rámce Espressif IoT Development Framework s cílem implementace známých útoků na Wi-Fi sítě na této platformě. V ...
 • Optimalizace IDS/IPS systému Suricata 

  Šišmiš, Lukáš
  V dnešnom svete zrýchľujúcej sa sieťovej prevádzky je potrebné držať krok v jej monitorovaní . Dostatočný prehľad o dianí v sieti dokáže zabrániť rozličným útokom na ciele nachádzajúce sa v nej . S tým nám pomáhajú systémy ...
 • Informační systém pro správu vizualizací geografických dat 

  Grossmann, Jan
  Cílem práce je vytvořit informační systém pro správu vizualizací geografických dat. Hlavní myšlenkou je umožnit uživatelům tvorbu vizualizací z jejich vlastních geografických dat, které mohou buď nahrát do systému pomocí ...
 • Detekce objektů v laserových skenech pomocí konvolučních neuronových sítí 

  Marko, Peter
  Práca sa zaoberá detekciou čiary vodorovného dopravného značenia z mračna bodov, ktoré bolo získané laserovým mobilným mapovaním. Systém pracuje interaktívne v spolupráci s užívateľom, ktorý vyznačí počiatok čiary dopravného ...
 • Zobrazení a úprava informací v Transparency and Consent Framework 

  Postulka, Aleš
  Tato práce se zabývá tvorbou vícejazyčného rozšíření pro webové prohlížeče Mozilla Firefox a Google Chrome. Účelem rozšíření je umožnění automatizované správy poskytnutých souhlasů se zpracováním osobních údajů na webových ...
 • Middleware pro framework Testos 

  Červinka, Radim
  Cílem této práce je vytvořit komunikační sběrnici pro platformu Testos, což umožní nástrojům platformy spolu komunikovat a využívat navzájem svoje služby. V textu jsou prozkoum8na současná řešení a protokoly založené na ...
 • Webová aplikace pro grafickou vizualizaci geografických časových řad 

  Rykala, Kryštof
  Geografická data se stala nedílnou součástí každodenního života. Nejběžnější vizualizací geografických dat je statická tematická mapa. Ta ovšem vizualizuje pouze jeden časový okamžik, případně několik z nich, agregovaných ...
 • Modelování a simulace spanning-tree protokolů 

  Poláčeková, Simona
  Táto diplomová práca sa zaoberá funkcionalitou Spanning Tree protokolov, predovšetkým pre protokoly Rapid Spanning Tree Protocol a Multiple Spanning Tree Protocol. Spanning tree protokoly sa predovšetkým používajú pre ...
 • Sledování objektů v panoramatickém videu 

  Ambrož, Vít
  Tato diplomová práce mapuje dosavadní vývoj v oblasti sledování objektů v panoramatickém 360° videu. Práce si klade za cíl odhalit hlavní problémy, které souvisejí se sledováním objektů a dále se zaměřuje na jejich řešení ...
 • Mobilní aplikace pro zaměstnance VUT s podporou biometrie 

  Tesařová, Alena
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací mobilní aplikace pro zaměstnance VUT v Brně. Výsledná aplikace je psaná pro platformy Android a iOS v jazyku React Native. Jejím cílem je ulehčení každodenních činností zaměstnance, ...
 • Minimalizace automatů s jednoduchými čítači 

  Turcel, Matej
  Táto práca sa zaoberá redukciou veľkosti tzv. čítačových automatov. Čítačové automaty rozširujú klasické konečné automaty o čítače s obmedzeným rozsahom hodnôt. Umožňujú tým efektívne spracovať napr. regulárne výrazy s ...
 • Hromadná orchestrácia v multirepo CI/CD prostrediach 

  Víšek, Jakub
  Multirepo model přístupu ke správě a verzování zdrojového kódu, jež zahrnuje použití mnoha oddělených repozitářů verzovacích systémů, je poslední dobou často zmiňován v odborné literatuře. Jednou z jeho nevýhod je množství ...
 • Neeuklidovské vykreslování ve VR 

  Bobuľa, Matej
  Cieľom tejto diplomovej práce je naštudovať si možnosti vykresľovania geometrie a priestorov vo virtuálnej realite. Zoznámiť sa s pojmom neeuklidovskej geometrie a neeuklidovského priestoru, jej vznikom, ako aj s princípmi, ...
 • Pokročilé generování projevů poškození do syntetických otisků prstů 

  Svoradová, Veronika
  Hlavným cieľom tejto práce bolo navrhnúť a implementovať aplikáciu, ktorá by bola schopná generovať poškodenia odtlačkov prstov do syntetického odtlačku prsta. Aplikácia dokáže vytvárať obrázky odtlačkov prstov poškodené ...
 • Pořizování vysoce kvalitních snímků rovinných povrchů chytrým telefonem 

  Masaryk, Adam
  Cieľom tejto práce je vytvoriť mobilnú aplikáciu pre systém Android, ktorá užívateľom umožní vytvárať vysoko kvalitné fotografie rovinných predmetov. V aplikácii si užívateľ vytvorí viacero fotografií vybraného rovinného ...
 • Relevance pokynů pro použitelnou bezpečnost z pohledu IT profesionála 

  Galanská, Katarína
  Vyvážení bezpečnosti a použitelnosti bylo vždy výzvou. Navzdory důležitosti zabezpečení softwaru jsou bezpečnostní pokyny a standardy často příliš komplikované, náchylné k chybám nebo časově náročné. Tato nerovnováha ...
 • Učení se automatů pro rychlou detekci anomálií v síťovém provozu 

  Hošták, Viliam Samuel
  Táto práca sa zaoberá rýchlou detekciou sieťových anomálií na základe učenia automatov. Popisuje a porovnáva niekoľko vybraných algoritmov učenia automatov, vrátane ich aplikácie na učenie sieťových charakteristík. Pre ...
 • Multispektrální zpracování obrazu 

  Li, You
  S rychlým rozvojem technologie multispektrálního zobrazování v posledních desetiletích obrázky získané zobrazovacími systémy obsahují nejen barevná pásma RGB v každodenním životě, ale také mají multispektrální barevná pásma ...
 • Human Mo-cap System Based on Inertial Measurement Units 

  Grzybowská, Martina
  Cieľom tejto práce je navrhnúť, zhotoviť a implementovať vlastný systém pre zachytávanie pohybu založený na inerciálnych meracích jednotkách. V rámci budovania teoretického základu bolo preskúmaných viacero metód, avšak ...
 • Rychlejší než grep pomocí čítačů 

  Horký, Michal
  Vyhledávání regulárních výrazů má ve vývoji softwaru nezastupitelné místo. Rychlost vyhledávání může ovlivnit použitelnost softwaru, a proto je na ni kladen velký důraz. Pro určité druhy regulárních výrazů mají standardní ...