Now showing items 1-20 of 143

 • Rychlejší než grep pomocí čítačů 

  Horký, Michal
  Vyhledávání regulárních výrazů má ve vývoji softwaru nezastupitelné místo. Rychlost vyhledávání může ovlivnit použitelnost softwaru, a proto je na ni kladen velký důraz. Pro určité druhy regulárních výrazů mají standardní ...
 • Grafický simulátor superskalárních procesorů 

  Vávra, Jan
  Práce se zabývá implementací simulátoru superskalárního procesoru. Implementace se odvíjí od existujících simulátorů a jejich chybějících částí. Simulátor umí vykonávat instrukční sadu RISC-V, ovšem je umožněno přidání ...
 • Rychlá adaptace počítačové podpory hry Krycí jména pro nové jazyky 

  Jareš, Petr
  Tato diplomová práce rozšiřuje herní systém umělého hráče slovně-asociační hry Krycí jména o snadné přídání podpory pro nové jazyky. Systém je schopný hrát Krycí jména v rolích hádajícího hráče, zadavatele nápověd a jejich ...
 • Migrace a refaktorizace Netfox Detective na .NET 5 

  Pokorný, Šimon
  V internetu probíhá každou sekundu obrovské množství pokusů o útoky na různé subjekty. Aby bylo možné zpětně jednoduše analyzovat síťovou komunikaci, je potřeba kvalitních, rychlých a aktualizovaných nástrojů. Netfox ...
 • Evoluční návrh neuronových sítí využívající generativní kódování 

  Hytychová, Tereza
  Cílem této práce je navrhnout a implementovat metodu pro návrh neuronové sítě, která bude využívat generativní kódování. Navržená metoda, která vychází z metody J. F. Millera, je založena na vytvoření modelu mozku, který ...
 • Realistické zobrazování sněhu 

  Chukir, Patrik
  Tato diplomová práce se zabývá vizualizací sněhových útvarů, takzvaně kajícníků, anglicky penitentes . Součástí této práce je i sesbírání dat potřebných k odvození optických vlastností materiálu tvořící kajícníky, tedy ...
 • Sledování osob ve videu z dronu 

  Lukáč, Jakub
  Práca rieši možnosť zaznamenávať pozíciu osôb v zázname z kamery drona a určovať ich polohu. Absolútna pozícia sledovanej osoby je odvodená vzhľadom k pozícii kamery, teda vzhľadom k umiestneniu drona vybaveného príslušnými ...
 • Aplikace pro rozpoznání osob podle obličeje 

  Svoboda, Jakub
  Identifikace osob se v posledních letech stává jedním z klíčových způsobů extrakce informací z obrazových dat. Tato práce je zaměřena na identifikaci osob podle snímků obličeje za využití neuronových sítí. Většina konvenčních ...
 • Aplikace pro extrakci a analýzu jízdních dat z OBD-II na iOS 

  Pihrt, Patrik
  Cílem této práce je vytvoření mobilní aplikace pro iOS zařízení, která předává uživateli cenné informace o jeho jízdě automobilem a poskytuje hlavní diagnostické funkce. Pro získání informací je využito mikrokontroleru ...
 • Systém pro podporu sledování a řízení IT dle DCMM 

  Vaško, Martin
  Developeri v IT tíme vidia IT manažment ako vedúcich ich oddelenia a IT projektov. Úzkoprsosť manažmentu spoločnosti je často videná ako problém v riadení IT. Avšak v DCMM terminológii sa od vedúcich manažmentu vyžaduje ...
 • Detekce anomálií v chování davu ve video-datech z dronu 

  Bažout, David
  V posledních letech dochází k rychlému rozvoji využití dronů v mnoha odvětvích. Své uplatnění nachází i v oblasti národních bezpečnostních složek. Cílem této práce je návrh a implementace nástroje provádějícího analýzu ...
 • Human Mo-cap System Based on Inertial Measurement Units 

  Grzybowská, Martina
  Cieľom tejto práce je navrhnúť, zhotoviť a implementovať vlastný systém pre zachytávanie pohybu založený na inerciálnych meracích jednotkách. V rámci budovania teoretického základu bolo preskúmaných viacero metód, avšak ...
 • Rychlý, škálovatelný, a DoS-rezistentní proof-of-stake konsensuální protokol založen na anonymizační vrstvě 

  Tamaškovič, Marek
  V tejto práci sumarizujeme aktuálny výskum protokolov z rodiny Proof-of-Stake ako napr. Algorand, Tendermint a LaKSA. Analyzovali sme ich funkcionalitu a tiež ich problémy. V rámci výskumu sme implementovali a novy protokol ...
 • Testování bezpečnosti a výkonu Proof-of-Stake Protokolů pomocí simulace 

  Borčík, Filip
  Táto práca sa zaoberá testovaním výkonu a bezpečnosti blockchainových protokolov založených na Proof-of-Stake (PoS) modele konsenzu. Opisuje vlastnosti, problémy, ale aj využitie blockchainových systémov. Na teoretickej ...
 • Akcelerace ultrazvukové neurostimulace pomocí vysokoúrovňových GPGPU knihoven 

  Mička, Richard
  Táto práca sa zaoberá akceleráciou výpočtu simulácie šírenia akustických vĺn z balíku k-Wave pomocou GPGPU knižníc. Ako prvé, sú v práci preskúmané a ohodnotené dostupné vysokoúrovňové GPGPU knižnice. Následne je, po ...
 • Aplikace pro řízení paralelního zpracování dat 

  Grepl, Filip
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací systému pro paralelní spouštění úloh ve Výzkumné skupině znalostních technologií. Cílem je vytvořit webovou aplikaci, která umožní řídit jejich zpracování a monitorovat běhy těchto ...
 • Active Learning pro zpracování archivních pramenů 

  Hříbek, David
  V teto praci je reseno vytvoreni systemu, ktery umoznuje nahrani a anotaci skenu historickych dokumentu a nasledne aktivni doucovani modelu pro rozpoznavani znaku (OCR) na dostupnych anotacich (vyznacenych radcich a jejich ...
 • Evoluční návrh konvolučních neuronových sítí 

  Pristaš, Ján
  Cieľom tejto diplomovej práce je popísať základné techniky evolučného počítania, konvolučných neurónových sietí (CNN) a automatický návrh neurónových sietí pomocou neuroevolúcie ( NAS - Neural Architecture Search ). NAS ...
 • Oblíbenost JavaScriptových API internetového prohlížeče 

  Schauer, Marek
  V tejto práci prezentujeme návrh a implementáciu platformy pre automatizované meranie používania JavaScriptových API vo webovom prehliadači. Táto platforma je založená na OpenWPM, ktoré slúži na inštrumentáciu webového ...
 • Optimalizace IDS/IPS systému Suricata 

  Šišmiš, Lukáš
  V dnešnom svete zrýchľujúcej sa sieťovej prevádzky je potrebné držať krok v jej monitorovaní . Dostatočný prehľad o dianí v sieti dokáže zabrániť rozličným útokom na ciele nachádzajúce sa v nej . S tým nám pomáhajú systémy ...