Now showing items 1-20 of 143

 • 6-DOF lokalizace objektů v průmyslových aplikacích 

  Macurová, Nela
  Cílem práce je navrhnout metodu, která lokalizuje objekt v bodovém mračně a co nejpřesněji odhadne 6D pózu předem známých objektů v průmyslové scéně pro bin picking. Návrh řešení je inspirován sítí PoseCNN. Součástí řešení ...
 • Active Learning pro zpracování archivních pramenů 

  Hříbek, David
  V teto praci je reseno vytvoreni systemu, ktery umoznuje nahrani a anotaci skenu historickych dokumentu a nasledne aktivni doucovani modelu pro rozpoznavani znaku (OCR) na dostupnych anotacich (vyznacenych radcich a jejich ...
 • Adaptér OSLC pro analýzu softwaru 

  Vašíček, Ondřej
  Cílem této práce je poskytnout snadný způsob, jak rozšířit analyzační nástroj o rozhraní splňující standard OSLC. Takové rozhraní umožňuje jednoduchou integraci nástrojů s jinými nástroji nebo systémy, umožňuje jejich ...
 • Akcelerace ultrazvukové neurostimulace pomocí vysokoúrovňových GPGPU knihoven 

  Mička, Richard
  Táto práca sa zaoberá akceleráciou výpočtu simulácie šírenia akustických vĺn z balíku k-Wave pomocou GPGPU knižníc. Ako prvé, sú v práci preskúmané a ohodnotené dostupné vysokoúrovňové GPGPU knižnice. Následne je, po ...
 • Akcelerace ultrazvukových simulací pomocí multi-GPU systémů 

  Stodůlka, Martin
  V této práci je kladen důraz na multi - GPU systémy a využití CUDA unifikované paměti.Hlavním cílem je akcelerovat výpočet 3D FFT, který je hlavní součástí simulací knihovny k- Wave .K- Wave je C++/ Matlab knihovna určena ...
 • Analýza metod pro detekci odlehlých hodnot 

  Labaš, Dominik
  Téma tejto práce je analýza metód pre detekciu odľahlých hodnôt. Na začiatok je poskytnutý popis odľahlých hodnôt a rôznych metód pre ich detekciu. Následne popisuje zvolené dátové sady, určené k testovaniu metód detekcie ...
 • Analýza rozložení textu v historických dokumentech 

  Palacková, Bianca
  Cieľom tejto diplomovej práce je navrhnúť a implementovať algoritmus na analýzu rozloženia textu v historických dokumentoch. Pri riešení tohto problému bola využitá neurónová sieť, konkrétne architektúra Faster-RCNN. Na ...
 • Analýza zpětně rozptýleného DDoS provozu v datech o síťových tocích 

  Marušiak, Martin
  Táto práca sa zaoberá problematikou detekcie útokov odopretia služby (DoS) využívajúcich metódu náhodného podvrhnutia zdrojovej IP adresy v útočných paketoch. Tento typ DoS útokov po sebe zanecháva stopu v podobe tzv. ...
 • Anticurtaining - obrazový filtr pro elektronovou mikroskopii 

  Dvořák, Martin
  Tomografická 3D analýza v nanometrovém měřítku využívá snímky vzorků získané s využitím fokusovaného iontového svazku (FIB), při jejichž snímání ale dochází z fyzikálních důvodů k poškození "curtaining" efektem. Tato práce ...
 • Aplikace chytrých hodinek pro podporu sportovního tréninku a závodů 

  Dohnalík, Pavel
  Cílem práce je vytvořit aplikaci na chytré hodinky, která umožní měřit závody a tréninky, případně vytvářet lokalizační podklady pro tuto činnost. Aplikace je implementovaná pro mobilní zařízení s operačním systémem Android ...
 • Aplikace metody učení bez učitele na hledání podobných grafů 

  Sabo, Jozef
  Cieľom tejto diplomovej práce bolo v spolupráci s firmou Avast navrhnúť systém, ktorý dokáže dolovať znalosti z databázy grafov pomocou metód učenia bez učiteľa. Grafy, určené pre dolovanie, popisujú chovanie počítačových ...
 • Aplikace pro EEG biofeedback 

  Zapletal, Jakub
  Tato práce je shrnutím existujících přístupů pro zpracování EEG signálu za účelem EEG biofeedbacku a dále popisuje návrh a implementaci vlastní aplikace pro EEG biofeedback se zaměřením na trénink pozornosti. Dále obsahuje ...
 • Aplikace pro extrakci a analýzu jízdních dat z OBD-II na iOS 

  Pihrt, Patrik
  Cílem této práce je vytvoření mobilní aplikace pro iOS zařízení, která předává uživateli cenné informace o jeho jízdě automobilem a poskytuje hlavní diagnostické funkce. Pro získání informací je využito mikrokontroleru ...
 • Aplikace pro generování a tisk štítků v systému SAP 

  Kalabza, Marek
  Cílem této diplomové práce je návrh a implementace aplikace pro generování a tisk adresních štítků v informačním systému SAP. Práce dále vysvětluje základní pojmy informačního systému SAP a popisuje technologie pro vytváření ...
 • Aplikace pro přípravu zkoušek 

  Líbal, Tomáš
  Tato práce se zabývá problematikou přípravy zadání závěrečných zkoušek na Fakultě informačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Popisuje návrh a implementaci webové aplikace, která vyučujícím umožňuje vytvářet ...
 • Aplikace pro rozpoznání osob podle obličeje 

  Svoboda, Jakub
  Identifikace osob se v posledních letech stává jedním z klíčových způsobů extrakce informací z obrazových dat. Tato práce je zaměřena na identifikaci osob podle snímků obličeje za využití neuronových sítí. Většina konvenčních ...
 • Aplikace pro řízení paralelního zpracování dat 

  Grepl, Filip
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací systému pro paralelní spouštění úloh ve Výzkumné skupině znalostních technologií. Cílem je vytvořit webovou aplikaci, která umožní řídit jejich zpracování a monitorovat běhy těchto ...
 • Aproximativní implementace aritmetických operací v obrazových filtrech 

  Válek, Matěj
  Tato diplomová práce se zabývá  aproximativní implementace aritmetických operací v obrazových filtrech. Zejména tedy využitím aproximativních technik pro úpravu způsobu násobení v netriviálním obrazovém filtru. K tomu je ...
 • Automatické generování harmonie 

  Bobčík, Martin
  Cílem této diplomové práce je studium problematiky generování harmonie na základě znalosti melodie a navržení systému, který tuto činnost smysluplně automatizuje. V práci je popsán základ hudební nauky pro toto téma a ...
 • Automatické generování harmonie 

  Bobčík, Martin
  Cílem této diplomové práce je studium problematiky generování harmonie na základě znalosti melodie a navržení systému, který tuto činnost smysluplně automatizuje. V práci je popsán základ hudební nauky pro toto téma a ...