Show simple item record

Evolutionary Design of Convolutional Neural Networks

dc.contributor.advisorSekanina, Lukášcs
dc.contributor.authorPristaš, Jáncs
dc.date.accessioned2021-06-25T07:55:33Z
dc.date.available2021-06-25T07:55:33Z
dc.date.created2021cs
dc.identifier.citationPRISTAŠ, J. Evoluční návrh konvolučních neuronových sítí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2021.cs
dc.identifier.other136741cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/200118
dc.description.abstractCieľom tejto diplomovej práce je popísať základné techniky evolučného počítania, konvolučných neurónových sietí (CNN) a automatický návrh neurónových sietí pomocou neuroevolúcie ( NAS - Neural Architecture Search ). NAS techniky sú v súčasnej dobe stále viac skúmané, nakoľko zrýchľujú a zjednodušujú zdĺhavý a namáhavý proces návrhu umelých neurónových sietí, a taktiež umožňujú hľadať nekonvenčné architektúry, ktoré by klasickými metódami návrhu nevznikli. Práca obsahuje návrh a implementáciu programu, ktorý je schopný automatického návrhu konvolučných neurónových sietí s využitím open-source knižnice TensorFlow. Program na návrh CNN využíva algoritmus NSGA-II, čo je multikriteriálna varianta genetických algoritmov. Vďaka využití multikriteriálneho optimalizačného algoritmu je program schopný hľadať Pareto množinu optimálnych riešení v závislosti od presnosti sietí a počtu ich parametrov.cs
dc.description.abstractThe aim of this Master's thesis is to describe basic technics of evolutionary computing, convolutional neural networks (CNN), and automated design of neural networks using neuroevolution ( NAS - Neural Architecture Search ). NAS techniques are currently being researched more and more, as they speed up and simplify the lengthy and complicated process of designing artificial neural networks. These techniques are also able to search for unconventional architectures that would not be found by classic methods. The work also contains the design and implementation of software capable of automated development of convolutional neural networks using the open-source library TensorFlow. The program uses a multiobjective NSGA-II algorithm for designing accurate and compact CNNs.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectevolučné algoritmycs
dc.subjectkonvolučné neurónové sietecs
dc.subjectneuroevolúciacs
dc.subjectTensorFlowcs
dc.subjectevolutionary algorithmsen
dc.subjectconvolutional neural networksen
dc.subjectneuroevolutionen
dc.subjectTensorFlowen
dc.titleEvoluční návrh konvolučních neuronových sítícs
dc.title.alternativeEvolutionary Design of Convolutional Neural Networksen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2021-06-21cs
dcterms.modified2021-06-24-11:34:36cs
thesis.disciplineBioinformatika a biocomputingcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid136741en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.06.25 09:55:33en
sync.item.modts2021.06.25 08:16:01en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeMrázek, Vojtěchcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D. (předseda) doc. Dr. Ing. Otto Fučík (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Drábek, CSc. (člen) Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Martínek, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Smrčka, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázku oponenta a na další otázky přítomných (např. náročnost ohodnocení jednoho kandidátního řešení, spolupráce na experimentech s oponentem práce, zdrojové kódy v github repozitáři). Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A - výborně . Otázky u obhajoby: Kolik GPU-hodin bylo spotřebováno při prezentovaných experimentech?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record