Show simple item record

Information System for Management of Geographical Data Visualizations

dc.contributor.advisorHynek, Jiřícs
dc.contributor.authorGrossmann, Jancs
dc.date.accessioned2021-06-25T07:55:34Z
dc.date.available2021-06-25T07:55:34Z
dc.date.created2021cs
dc.identifier.citationGROSSMANN, J. Informační systém pro správu vizualizací geografických dat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2021.cs
dc.identifier.other136751cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/200128
dc.description.abstractCílem práce je vytvořit informační systém pro správu vizualizací geografických dat. Hlavní myšlenkou je umožnit uživatelům tvorbu vizualizací z jejich vlastních geografických dat, které mohou buď nahrát do systému pomocí souborů, nebo získat připojením jejich vlastní databáze. Uživatelská databáze poslouží jako zdroj dat a bude schopna reflektovat změny v reálném čase. Výsledkem práce bude nový informační systém, který poslouží jako styčný bod mezi uživateli, geografickými daty a vizualizacemi těchto dat.cs
dc.description.abstractThe goal of this this is to create an information system for the visualization of geographical data. The main idea is to allow users to create visualizations with their own geographical data, which they can either import from files or directly attach their own database system as a source of data and make use of the data in real-time. The result will be a new web information system that will act as a point of contact between users, geographical data, and visualizations.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectinformační systémcs
dc.subjectgeovizualizacecs
dc.subjectgeografická datacs
dc.subjectdatabázové systémycs
dc.subjectJavaScriptcs
dc.subjectReactcs
dc.subjectMongoDBcs
dc.subjectinformation systemen
dc.subjectgeovisualizationen
dc.subjectgeographical dataen
dc.subjectdatabase systemsen
dc.subjectJavaScripten
dc.subjectReacten
dc.subjectMongoDBen
dc.titleInformační systém pro správu vizualizací geografických datcs
dc.title.alternativeInformation System for Management of Geographical Data Visualizationsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2021-06-22cs
dcterms.modified2021-08-27-17:11:14cs
thesis.disciplineInformační systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid136751en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 17:15:12en
sync.item.modts2021.11.12 16:39:20en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeRusňák, Vítcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Dr. Ing. Dušan Kolář (předseda) prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc. (místopředseda) Ing. Petr Matoušek, Ph.D., M.A. (člen) prof. RNDr. Alexandr Meduna, CSc. (člen) Ing. Libor Polčák, Ph.D. (člen) RNDr. Marek Rychlý, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " B ". Otázky u obhajoby: V podkapitole 2.1 je uvedeno: "Vytvoření a editace datových sad bude probíhat ... nebo importem souborů různých formátů - například CSV, XML nebo JSON." V dalším textu je však pouze diskutován formát JSON. Jaká je současná podpora pro načítání formátů CSV a XML? Můžete podrobněji okomentovat průběh uživatelského testování? Kolik bylo účastníků, jaké měli zkušenosti? Jak jste sbíral jejich zpětnou vazbu? Kdy lze očekávat nasazení vašeho systému do provozu? Komise, například: Co je tou klientskou částí uvedenou na "slide 4" v prezentaci? Komise, například: S jakými daty jste pracoval?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record