Show simple item record

Innovative Music Player for Smartphones and PC

dc.contributor.advisorHerout, Adamcs
dc.contributor.authorRichter, Romancs
dc.date.accessioned2021-06-25T07:55:45Z
dc.date.available2021-06-25T07:55:45Z
dc.date.created2021cs
dc.identifier.citationRICHTER, R. Inovativní přehrávač hudby pro chytré telefony a PC [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2021.cs
dc.identifier.other136809cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/200180
dc.description.abstractCieľom tejto práce je vytvorenie hudobného prehrávača ako pre chytré telefóny, tak pre PC, ktorý pracuje s lokálnymi hudobnými súbormi v užívateľovom zariadení a ktorý sa dokáže naučiť, ktoré pesničky má užívateľ rád a to na základe jeho činností počas počúvania hudby. Prehrávač si okrem iného dokáže zapamätať, ktoré pesničky užívateľ preskočil, kedy zvýšil hlasitosť prehrávania alebo koľkokrát bola daná pesnička prehraná. Každá pesnička má skóre, ktoré sa vypočíta na základe týchto činností. Čím väčšie je skóre, tým väčšia je aj šanca, že daná pesnička bude v budúcnosti prehraná. Výsledkom mojej práce sú dve plnohodnotné verzie hudobného prehrávača, ktoré dokážu medzi sebou komunikovať pre zaistenie synchronizácie skóre pesničiek. Hlavným prínosom tejto práce je zlepšenie užívateľskej skúsenosti počas počúvania hudby, ktoré je dosiahnuté vlastným algoritmom pre výber pesničiek a minimalistickým užívateľským rozhraním.cs
dc.description.abstractThe goal of this thesis is to create a music player for smartphones as well as PCs that works with local music files in the user's device and which can learn which songs does the user like based on their actions during listening to music. The music player can, among other things, remember which songs were skipped by the user, when was volume turned up, or how many times was a certain song played. Each song has a score that is calculated based on these actions. With a higher score, there is also a higher chance of playing the song in the future. The results of my thesis are two full-featured versions of music player, which are capable of communication with each other to ensure synchronization of song scores. The main benefit of this thesis is an improvement of user experience during listening to music, which is achieved by the application's algorithm for song selection and minimalistic user interface.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectchytrý prehrávač hudbycs
dc.subjectvýber pesničiek podľa činností užívateľacs
dc.subjectAndroidcs
dc.subjectUWPcs
dc.subjectsmart music playeren
dc.subjectsong selection based on user's actionsen
dc.subjectAndroiden
dc.subjectUWPen
dc.titleInovativní přehrávač hudby pro chytré telefony a PCcs
dc.title.alternativeInnovative Music Player for Smartphones and PCen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2021-06-21cs
dcterms.modified2021-06-24-11:34:36cs
thesis.disciplineInformační systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid136809en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.06.25 09:55:45en
sync.item.modts2021.06.25 08:13:17en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeŠpaňhel, Jakubcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Tomáš Hruška, CSc. (předseda) doc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. (místopředseda) Ing. Radek Burget, Ph.D. (člen) Ing. Matěj Grégr, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Alexandr Meduna, CSc. (člen) Mgr. Ing. Pavel Očenášek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " B ". Otázky u obhajoby: V práci zmiňujete, že používáte různé programovací jazyky pro Android a Windows. Obě platformy by však dle vašeho textu měly být schopné pracovat s aplikací v C#. Přineslo by sjednocení programovacích jazyků nějaké výhody při multiplatformním vývoji? Jaké výhody / nevýhody by měla synchronizace hodnocení jednotlivých písniček s využitím cloudového uložiště (např. Google Drive)? Bylo by tuto cestu možné využít? Komise, například: Jak programovat pro mobilní zařízení jednotně? Komise, například: Zkoumal jste stávající stav na poli přehrávačů?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record