Show simple item record

The Influence of COVID19 on Economic Performance - a Comparative Study

dc.contributor.advisorLuňáček, Jiřícs
dc.contributor.authorLooman, Polinacs
dc.date.accessioned2021-06-26T06:53:11Z
dc.date.available2021-06-26T06:53:11Z
dc.date.created2021cs
dc.identifier.citationLOOMAN, P. Vliv COVID19 na výkonnost ekonomik - komparativní studie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.cs
dc.identifier.other130141cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/200220
dc.description.abstractPráce je zaměřena na aktuální situaci pandemie COVID-19 a jejího dopadu na světovou ekonomiku. Práce popisuje vliv pandemie na cely svět. Praktická část je zaměřena na vliv HDP na různé státy a hlavním cílem práce je zhodnotit dopady pandemie COVID19 na ekonomickou výkonnost států a navrhnout určitá doporučení, která pomohou zefektivnit svetovou ekonomiku. Parciálními cíli práce jsou: shrnutí okolností, které vedly k vyhlášení nouzového stavu a popsat krizové řízení ve svete během pandemie COVID-19, tvorba datové základy, tvorba ekonometrického modelu a jeho testování, zhodnocení výsledků, Za účelem vypracování moje práce byly vyhledány relevantní studijní materialy . Metody použity v bakalařske práci jsou deskriptivně-analytického charakteru.cs
dc.description.abstractThe work is focused on the current situation of the COVID-19 pandemic and its impact on the world economy. The work describes the impact of the pandemic on the whole world. The practical part is focused on the impact of GDP on various countries and the main goal of this work is to evaluate the effects of the COVID19 pandemic on the economic performance of countries and to propose certain recommendations that will help streamline the world economy. The partial goals of the work are: summary of circumstances that led to the declaration of a state of emergency and describe crisis management in the world during the COVID-19 pandemic, creation of data base, creation of econometric model and its testing, evaluation of results, In order to develop my work were found relevant study materials . The methods used in the bachelor thesis are descriptive-analytical in nature.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectCovid-19cs
dc.subjectpandemiecs
dc.subjectkrizecs
dc.subjectHDPcs
dc.subjectekonomické modelcs
dc.subjectCovid-19en
dc.subjectpandemicen
dc.subjectcrisisen
dc.subjectGDPen
dc.subjecteconomic modelen
dc.titleVliv COVID19 na výkonnost ekonomik - komparativní studiecs
dc.title.alternativeThe Influence of COVID19 on Economic Performance - a Comparative Studyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2021-06-24cs
dcterms.modified2021-06-25-07:27:06cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid130141en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.06.26 08:53:10en
sync.item.modts2021.06.26 08:12:16en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeOulehla, Jiřícs
dc.description.markEcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) doc. Ing. František Bartes, CSc. (místopředseda) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen) Ing. Kateřina Fojtů, Ph.D. (člen)cs
but.defenceotázky oponenta - odpovězeno doc. Bartes: Jak chápete pojem kauzalita? - odpovězeno s výhradami prof. Rejnuš: V čem je tedy přínos Vaší práce? - částečně odpovězeno Jaký z uvedených států dosáhl nejhorších hodnot? - odpovězeno s výhradami Mgr. Konečný: Lze vážně konstatovat, že hlavní či jedinou příčinou kolísání hodnot je vliv koronaviru? - odpovězeno s výhradami Komise má výhrady ke sledovanému časovému horizontu a domnívá se, že práce by měla obsahovat v uvedených analýzách i jiné faktory.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika podnikucs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record