Show simple item record

Recruiting new IT Empoyes in the Labour Market

dc.contributor.advisorPutnová, Annacs
dc.contributor.authorZichová, Anetacs
dc.date.accessioned2021-06-26T06:53:11Z
dc.date.available2021-06-26T06:53:11Z
dc.date.created2021cs
dc.identifier.citationZICHOVÁ, A. Získávání nových pracovníků v oboru IT na trhu práce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.cs
dc.identifier.other131588cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/200224
dc.description.abstractHlavním cílem této bakalářské práce je návrh, jak zlepšit proces náboru nových zaměstnanců v oblasti IT v personální agentuře RTSG, s.r.o. Bakalářská práce se skládá z teoretické, analytické a návrhové části. Teoretická část práce vysvětluje pojmy z oblasti personalistiky a také základní pojmy z oblasti IT. Analytická část práce obsahuje informace o dané společnosti a jejím fungování. Pro sběr dat bylo použito dotazníkové šetření, na jehož základě byly navrhnuty konkrétní doporučení, které by měly zefektivnit proces náborového řízení.cs
dc.description.abstractThe main goal of this bachelor's thesis is a proposal how to improve the process of recruiting new employees in the field of IT in the personnel agency RTSG, s.r.o. The bachelor thesis consists of theoretical, analytical and proposal part. The theoretical part of the thesis explains the concepts in the field of human resources and also the basic concepts in the field of IT. The analytical part contains information about the company and its operation. A questionnaire survey was used for data collection, on the basis of which specific recommendations were proposed, which should improve the recruitment process.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectpersonální oddělenícs
dc.subjectHRcs
dc.subjectzískávání a výběr pracovníkůcs
dc.subjectmotivacecs
dc.subjectpersonnel departmenten
dc.subjecthuman recourcesen
dc.subjectrecruitment of staffen
dc.subjectmotivationen
dc.titleZískávání nových pracovníků v oboru IT na trhu prácecs
dc.title.alternativeRecruiting new IT Empoyes in the Labour Marketen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2021-06-24cs
dcterms.modified2021-06-25-07:27:08cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid131588en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.06.26 08:53:11en
sync.item.modts2021.06.26 08:13:40en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeKoráb, Vojtěchcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (předseda) doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (místopředseda) Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. (člen) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího - zodpovězeno. Otázky oponenta - zodpovězeno. Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc - Uveďte vhodný firemní benefit na základě dotazníků. Zodpovězeno s výhradami. Ing. Jana Hornungová, Ph.D. - V práci zpracováváte SWOT analýzu. V práci však nejsou jiné analýzy, které by předcházely této SWOT analýze, proto nelze hovořit o SWOT analýze. Prosím, vysvětlete. Částečně zodpovězeno.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika podnikucs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record