Show simple item record

ENOUGH

dc.contributor.advisorVaněk, Vojtěchsk
dc.contributor.authorGiertlová, Elenask
dc.date.accessioned2021-06-26T06:54:40Z
dc.date.available2021-06-26T06:54:40Z
dc.date.createdcs
dc.identifier.citationGIERTLOVÁ, E. ENOUGH [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .cs
dc.identifier.other133181cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/200304
dc.description.abstractPráca je zameraná na vývoj 2D, roleplay videohry pre počítačovú platformu. Teoretická časť práce je venovaná pixelartu vo videohrách i celkovo, taktiež na herné či príbehové klišé, kde obidva tieto prvky sú využívané vo finálnej práci. Praktickou časťou je návrh, dizajn postáv a prostredia i samotná realizácia prototypu pixelart videohry s názvom ENOUGH, vizuálom napodobňujúcim herné klišé retro hier pro staré platformy. Jej príbeh sa taktiež javí ako klišé, avšak s výraznou symbolikou odkazujúcou na myšlienky a psychiku autorky, tiež na psychické zdravie, či spomienky.sk
dc.description.abstractProject deals with the development of a 2D, roleplaying videogame for the computer platform. Theoretical part of the thesis is focused on background of pixelart in videogames, as well as game and storytelling cliche, while both of these aspects are used in the final project. Practical part is the design of characters, enviroment and scenes, and the complete realization of a prototype for pixelart videogame named ENOUGH, with the visual of retro games for old platforms. Its story is being shown as a cliche as well, though with the strong symbolism refering to authors psychique and on the mental health or memories.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných uměnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subject2D grafikask
dc.subjectpixel artsk
dc.subjectprototypsk
dc.subjectdigitálne hrask
dc.subjectinterakcesk
dc.subjectnarativsk
dc.subject2D graphicsen
dc.subjectpixel arten
dc.subjectprototypeen
dc.subjectdigital gameen
dc.subjectinteractionen
dc.subjectnarrativeen
dc.titleENOUGHsk
dc.title.alternativeENOUGHen
dc.typeTextcs
dcterms.modified2021-06-29-08:46:58cs
thesis.disciplineIntermediální a digitální tvorbacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér herních médiícs
thesis.levelMgA.cs
thesis.nameMgA.cs
sync.item.dbid133181en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.22 23:08:10en
sync.item.modts2021.11.22 22:21:37en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta výtvarných uměnícs
dc.contributor.refereeSmetana, Matějsk
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. MgA. Barbora Klímová, ArtD. (předseda) MgA. Matěj Smetana, Ph.D. (člen) prof. akad. soch. Michal Gabriel (člen) doc. Mgr. Tomáš Medek (člen) prof. akad. soch. Jan Ambrůz (člen) doc. Mgr. Pavel Korbička (člen) doc. Mgr.A Lenka Klodová, Ph.D. (člen) MgA. Karolína Kohoutková (člen) PhDr. Kaliopi Chamonikolasová, Ph.D. (člen) Mgr. Gabriela Kotíková Bukovinská (člen) Mgr. Anna Remešová (člen) MgA. Vojtěch Vaněk (člen) MgA. Tomáš Hrůza (člen)cs
but.defenceObhajoba byla zahájena představením diplomové práce, po němž byly přečteny posudky vedoucího a oponenta. Na dotaz, zda studentka hodlá v podobné práci pokračovat, odpověděla kladně. Lenka Klodová se dotázala na autobiografické rysy – studentka potvrdila přítomnost autobiografických prvků, které jsou nicméně v narativu zobecněny. Ujasněna byla rovněž cílová skupina hry – dospívající a mládež, jimž by mělo hraní hry pomoci s ujasňováním si vlastní pozice v určitých životních situacích. V diskuzi byla rovněž tematizována volba poměrně složitého software, který si Giertlová pro svou práci zvolila a který se v ateliéru běžně nevyužívá.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programVýtvarná uměnícs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record