Show simple item record

Shadows/Conspiracy

dc.contributor.advisorRathouský, Luděkcs
dc.contributor.authorValchářová, Martinacs
dc.date.accessioned2021-06-26T06:54:40Z
dc.date.available2021-06-26T06:54:40Z
dc.date.createdcs
dc.identifier.citationVALCHÁŘOVÁ, M. Stíny/Spiknutí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .cs
dc.identifier.other133213cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/200305
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá psychózami. Portréty osob, u nichž se rozvinula toxická psychóza v důsledku užívání stimulancií nebo alkoholová psychóza v důsledku nadměrného pití, jsou v sérii zachyceny prostřednictvím figurativní malby takovým způsobem, aby malba svým stylem a vhodně zvoleným barevným spektrem odpovídala profilu člověka s akutním chorobným stavem mysli a prodělaným psychickým změnám v různých fázích nemoci. Výstupem bude série maleb jednotných formátů, která bude vycházet z dialogů vedených s lidmi, kteří si prošli psychózou. Autenticita zážitku pacientů s toxickou nebo alkoholovou psychózou představuje citlivý materiál, který je v této diplomové práci zpracován tak, aby přiblížil divákovi situace a způsoby vidění, které jsou pro něj cizí a nepředstavitelné.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with psychosis. Portraits of people who suffered from some type of psychosis, and which in most cases is caused by long-term drug abuse or drinking of alcohol. This is depicted with figurative painting in such a way that the painting that its style and the color spectrum corrensponds to the profile of a person with this form of mental illness and mental changes in the brain at different stages of of the disease. The output will be a series of paintings of a united size of formats that will be based , thematically a basis of dialogues with people who currently suffer or have suffered from some psychosis. The authenticity of the experiences of these people with toxic psychosis is very sensitive material, therefor it is proccessed, in this series, in such a way that can it bring closer to the viewers to posibally unimaginable situations and ways of perception of reality.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných uměnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectfigurativní malbacs
dc.subjecttoxická psychózacs
dc.subjectdelirium tremenscs
dc.subjectzávislostcs
dc.subjectužívání návykových látekcs
dc.subjectdrogycs
dc.subjectalkoholcs
dc.subjectspolečnostcs
dc.subjectparanoiacs
dc.subjecthalucinacecs
dc.subjectrealitacs
dc.subjectbludcs
dc.subjectfigurative paintingen
dc.subjecttoxic psychosisen
dc.subjectdelirium tremensen
dc.subjecta ddictionen
dc.subjectdrug abuseen
dc.subjectdrugsen
dc.subjectalcoholen
dc.subjectsocietyen
dc.subjectparanoiaen
dc.subjecthallucinationen
dc.subjectrealityen
dc.subjectdelusionen
dc.titleStíny/Spiknutícs
dc.title.alternativeShadows/Conspiracyen
dc.typeTextcs
dcterms.modified2021-06-29-08:46:59cs
thesis.disciplineVýtvarná tvorbacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér malířství 2cs
thesis.levelMgA.cs
thesis.nameMgA.cs
sync.item.dbid133213en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.22 23:08:10en
sync.item.modts2021.11.22 22:42:56en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta výtvarných uměnícs
dc.contributor.refereeHoudek, Vladimírcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. MgA. Luděk Rathouský (předseda) MgA. Ondřej Homola (člen) MgA. Vasil Artamonov (člen) prof. MgA. Petr Kvíčala (člen) MgA. Břetislav Malý (člen) MgA. Pavel Sterec, Ph.D. (člen) Julie Béna (člen) MgA. Jakub Jansa (člen) Mgr. Silvie Šeborová (člen) MgA. Alžběta Bačíková, Ph.D. (člen) MgA. Marie Štindlová (člen) PhDr. Mgr. Kateřina Štroblová (člen)cs
but.defenceNejprve byly přečteny posudky vedoucího a oponenta. Posléze studentka přečetla obhajobu a zodpověděla otázky z posudků. Byla otevřena diskuse. Autorka vysvětluje, proč se rozhodla v instalaci využít nasbíraný materiál, který nabyla během práce (rozhovory se závislými/lidmi, co přežili psychózu). Vysvětluje to obavou z moralizujícího vyznění. Komise se ptá po kompozičních řešeních a vyjadřuje pochybnosti o malířském provedení děl. Autorka svoje řešení vysvětluje snahou o ohledávání nových způsobů práce. Malby komise přesto neshledává za přesvědčivé. Malby dostatečně nereprezentují zvolené téma.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programVýtvarná uměnícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record