Show simple item record

Destratification of Reservoirs

dc.contributor.advisorPochylý, Františekcs
dc.contributor.authorSluše, Jancs
dc.date.accessioned2021-07-03T06:56:36Z
dc.date.available2021-07-03T06:56:36Z
dc.date.created2021cs
dc.identifier.citationSLUŠE, J. Destratifikace vodních nádrží [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.cs
dc.identifier.other130057cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/200405
dc.description.abstractDisertační práce je zaměřena na návrh nového zařízení pro aeraci vodních ploch s nízkou hloubkou vodní masy. Aerace se řadí mezi ekologické preventivní metody pro omezení růstu sinic. Zvýšení rozpuštěného kyslíku ve vodní mase má za následek podporu růstu organismů, které jsou znevýhodněné nemožností pohybu ve vodní mase, a tím i k podpoře biodiverzity. Nastolená biodiverzita má pozitivní vliv na kvalitu vody, kdy nedochází k přemnožení jednoho druhu organismu, zvláště pak sinic. Navržené aerační zařízení využívá k transportu kyslíku do vody membránu tvořenou dutými vlákny. Při aeraci dochází k rozpouštění vzduchu přímo na povrchu membrány a nedochází tak k úniku vzduchu ve formě bublin. Tento způsob aerace má nízké provozní náklady a vysokou účinnost vnosu kyslíku do vody. Distribuce ve vodním díle je zajištěna speciální loďkou. Tato loďka se pohybuje po vodní hladině a na své svrchní palubě má umístěnou technologii. Aerace se provádí skrz aerační modul umístěný ve vodě. Pohyb loďky je řešen částečně autonomním řízením.cs
dc.description.abstractThis doctoral thesis is focused on design of new equipment for aeration of water surface with low depth of water column. Aeration is one of ecological preventive methods to prevent growth of cyanobacteria. Increase of dissolved oxygen content in water mass leads to support of the growth of organisms which are disadvantaged by impossibility of movement in water mass and thus also to support biodiversity. Given biodiversity has a positive effect on water quality because it avoids the outbreak of one species of aquatic organism, in particular of cyanobacteria. Designed aeration equipment uses membrane formed by hollow fibre to transport oxygen into the water. When aeration dissolution of oxygen occurs directly on the membrane surface which prevents air leak in the form of bubbles. This type of aeration has low operating costs and high efficiency of input of the oxygen into the water. Distribution in the aquatic environment is ensured by special boat. This boat is moving on the water surface and the technology is installed on the upper deck. The aeration is carried out by an aeration module situated in the water. The movement of the boat is partially ensured by autonomous control.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectaeracecs
dc.subjectdestratifikacecs
dc.subjectdifuzecs
dc.subjectduté vláknocs
dc.subjectautonomní zařízenícs
dc.subjectsinicecs
dc.subjectaerationen
dc.subjectdestratificationen
dc.subjectdiffusionen
dc.subjecthollow fibreen
dc.subjectautonomous equipmenten
dc.subjectcynobacteriaen
dc.titleDestratifikace vodních nádržícs
dc.title.alternativeDestratification of Reservoirsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2021-06-25cs
dcterms.modified2021-07-02-12:57:19cs
thesis.disciplineKonstrukční a procesní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid130057en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.07.03 08:56:36en
sync.item.modts2021.07.03 08:14:00en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKozubková, Miladacs
dc.contributor.refereeŠulc, Jancs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
but.committeeprof. Ing. Antonín Píštěk, CSc. (předseda) prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc. (člen) prof. Ing. Jan Šulc, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D. (člen) doc. Ing. Simona Fialová, Ph.D. (člen) Ing. David Štefan, Ph.D. (člen) Ing. Jindřich Veselý, Ph.D. (člen)cs
but.defenceDDP řeší problematiku aerace znečištěných vod návrhem mobilního aerátoru s programovatelným systémem pohybu. Přínosem je teoretická studie difuse a aerace na principu nanovláken.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStroje a zařízenícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record