Collections in this community

Recent Submissions

 • Návrh strategie vstupu projekční společnosti na slovenský trh 

  Střihavka, Viktor
  Předmětem diplomové práce je návrh strategie expanze vybrané projekční společnosti na slovenský. Společnost má sídlo v Brně a zabývá se projekční činností ve výstavbě. Práce je rozdělena na čtyři části. Úvodní část obsahuje ...
 • Budování bezpečnostního povědomí na základní škole 

  Zezula, Dominik
  Tato diplomová práce se zabývá zavedením programu budování bezpečnostního povědomí na základní škole. Tento cíl je řešen ve třech hlavních částech. V úvodní části práce jsou představeny základní pojmy a teoretická východiska ...
 • Návrh tvorby logistické koncepce v obchodní organizaci 

  Hlavoňová, Barbora
  Diplomová práce je zaměřena na nalezení vhodného dopravce k zákazníkovi, na výběr platebních metod, které budou zákazníkovi nabízeny a na obalové hospodářství, které by mělo být shodné s hodnotami společnosti XY s.r.o. ...
 • Výkonnost vybraných finančních investic 

  Káňa, Vojtěch
  Cílem diplomové práce je tvorba metodiky hodnocení akcií, která je určena pro portfolio manažery nebo individuální investory. Smyslem je využít standardně používané metody hodnocení akcií omezené na výběr ze sta nejhodnotnějších ...
 • Analýza a návrh reportingu výkonnosti 

  Tichý, Tomáš
  Cílem diplomové práce je analyzování fungování reportingu vybraného oddělení ve společnosti ABB s.r.o. Na základě zjištění v analytické části je navržena řada nových reportů výkonnosti vybraného oddělení ve společnosti a ...
 • Expanze společnosti na ruský trh 

  Homolová, Lucie
  Diplomová práce je zaměřena na návrh strategie expanze společnosti na ruský trh. Tato česká společnost se zabývá výrobou zdravotnických prostředků. Práce je rozdělena do čtyř částí. V první části je vymezena problematika, ...
 • Marketingový mix společnosti 

  Chu Huu, Dominik
  Tato diplomová práce je zaměřena na marketingový mix internetového obchodu Movle.clothing se zaměřením na sportovní módu. Firma využívá online marketing jako svůj hlavní kanál pro komunikaci se zákazníky. Návrh na marketingový ...
 • Cloudová služba netBackup 

  Marečková, Veronika
  Tato diplomová práce se zaměřuje na službu netBackup a její bližší prozkoumání. Výstupem mé práce budou analýzy, podklady pro obchodníky a celkové zhodnocení služby pro marketing. První část obsahuje teoretické pojmy. V ...
 • Finanční plánování výrobní společnosti 

  Pěčková, Tatiana
  Tato diplomová práce se zabývá finančním plánováním ve výrobní společnosti. Práce je rozdělena na dvě částí - teoretickou a praktickou. V teoretické části je probrána problematika tvorby finančního plánu. V praktické části ...
 • Tvorba softwarové aplikace ve firemním prostředí 

  Suský, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem softwarové aplikace dle speciálních požadavků společnosti Intecs data, s.r.o. v Brně. Aplikace je navržena v prostředí Power Apps a využívá moderní Low Code přístup k programování, ...
 • Analýza a architektura aplikace Žádost o důchod online 

  Zatloukal, Marek
  Diplomová práce se zabývá softwarovou analýzou a architekturou aplikace v oblasti eGovernmentu - Žádost o důchod online. Součástí práce jsou teoretická východiska popisující základní pojmy dané problematiky, analytická ...
 • Business Intelligence ve firemním prostředí 

  Skalický, Tomáš
  Diplomová práca je postavená tak, aby zoznámila čitateľov s pojmom Business Intelligence, rovnako ako aj s pojmom Power BI a jeho využitím vo firemnej sfére. V úvodnej teoretickej časti priblížim význam pojmov Business ...
 • Business Intelligence ve firemním prostředí 

  Župka, Petr
  Obsah diplomové práce je zaměřen na využití vybraných nástrojů znalostního managementu a Business Intelligence za účelem vytvoření dotazníku sebehodnocení a reportu kompetencí pro zlepšení nástupního procesu nových zaměstnanců ...
 • Zálohování dat a datová úložiště 

  Šnoblová, Monika
  Diplomová práce se věnuje problematice zálohování a ukládání dat v prostředí reálné společnosti fungující jako centrum sdílených služeb, mezi které patří IT, finance nebo logistika. Na základě analýzy současného stavu jsou ...
 • Určení hodnoty strojírenského podniku 

  Holly, Kristýna
  Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty společnosti Mubea IT Spring Wire s.r.o. metodou diskontovaného peněžního toku ve variantě entity k 31. 12. 2020. Teoretická část je zaměřena na popis základních pojmů a všech ...
 • Určení hodnoty strojírenského podniku výnosovou metodou 

  Pejchal, David
  Diplomová práce se zabývá oceněním podniku FLSmidth spol. s r.o. Je zaměřena na nalezení jeho maximálně objektivizované hodnoty pro potřeby budoucího strategického rozhodování k 1. 1. 2021. Na kapitoly strategické a finanční ...
 • Návrh projektu a aplikace metodiky projektového managementu v podniku 

  Doležel, Filip
  Diplomová práce se zabývá návrhem projektu ve vybrané společnosti a řešení projektu pomocí projektového řízení. Vybraná společnost je analyzována pomocí několika analýz, z nichž je sestavena analýza SWOT. V teoretické části ...
 • Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou 

  Hanáková, Kamila
  Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty podniku Ecoclean Technologies s.r.o. k 31.12.2020. V teoretické části jsou vysvětleny postupy při stanovení hodnoty podniku. Součástí praktické části je strategická analýza, ...
 • Určení hodnoty podniku výnosovou metodou 

  Čeloudová, Adéla
  Diplomová práce je zaměřena na stanovení hodnoty společnosti ACO Industries, k. s. výnosovou metodou diskontovaného cash flow. Teoretická část popisuje základní postupy související s problematikou stanovení hodnoty podniku. ...
 • Určení hodnoty podniku výnosovou metodou 

  Špačková, Monika
  Diplomová práce se zabývá určením hodnoty podniku ZDAR, a.s. výnosovou metodou k 1. 1. 2021. Práce zahrnuje strategickou a finanční analýzu, následné shrnutí dat ve SWOT analýze, ze které se identifikují silné a slabé ...

View more