Recent Submissions

 • Analýza spokojenosti zákazníků společnosti LCS INTERNATIONAL, a.s. s informačními systémy Helios 

  Vlček, Petr
  Cílem mé diplomové práce je zjištění spokojenosti stávajících zákazníků s ekonomickými informačními systémy HELIOS ve společnosti LCS International,a.s., která se zabývá vývojem a prodejem těchto informačních systémů. ...
 • Financování investičního projektu v akciové společnosti 

  Jurák, Jaromír
  Tato diplomová práce je zaměřena na posouzení výhodnosti financování majetku prostřednictvím úvěru a finančního leasingu a dále posouzení efektivnosti investice z hlediska budoucího cash flow
 • Návrh rozvoje motivačního programu firmy 

  Fuksová, Helena
  Cílem mé diplomové práce bylo navrhnout motivační program pro zaměstnance společnosti. Zaměřila jsem se na oblast zaměstnaneckých benefitů a vlastního zájmu zaměstnanců. Navrhla jsem zaměstnavateli nákladově a administrativně ...
 • Návrhy na zlepšení firemní kultury ve společnosti HILTI ČR 

  Cirková, Jana
  Tato diplomová práce analyzuje důležitou součást firemní kultury společnosti HILTI ČR spol. s r. o., konkrétně oblast vyváženosti mezi pracovním a soukromým životem. Obsahuje návrhy na zlepšení v oblasti time managementu ...
 • TERRA INCOGNITA - LOTYŠSKO - EXPANZE ZNAČKY ZETOR NA MÍSTNÍM TRAKTOROVÉM TRHU 

  Pipal, David
  Tato diplomová práce analyzuje různé modely zastoupení při průniku na lotyšský traktorový trh společností Zetor a předkládá veškeré nezbytné informace k této problematice potřebné. Závěrem jsou navržené metody zastoupení ...
 • Strategie na zlepšení procesů souvisejících s dražbami nemovitostí firmy RS Gavlas 

  Gavlas, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou zlepšení procesů souvisejících s dražbami nemovitostí společnosti RS Gavlas. Teoretická část se zabývá teorií dražeb nemovitostí a současnou legislativou. Praktická část zkoumá ...
 • Restrukturalizace financování faktoringové společnosti 

  Maitnerová, Jana
  Tato diplomová práce je zaměřena na řešení zdrojů financování faktoringové společnosti. Zabývá se analýzou jejího dosavadního vývoje a postavení na celkovém faktoringovém trhu v České republice. Na základě expanzivní ...
 • Výběr akcií do portfolia pomocí technické analýzy 

  Provazník, Martin
  Výběr akcií do portfolia za použití technické analýzy. Kombinace grafické metody průběhu aktuálního kurzu s použitím klouzavých průměrů, indexů a oscilátorů. Na základě vyhodnocení všech pomůcek technické analýzy vytvoření ...
 • Rekalkulace splátek leasingové smlouvy 

  Kračmarová, Monika
  Tato diplomová práce je zaměřena na rekalkulaci splátek leasingových smluv uzavřených ve společnosti D.S. Leasing, a.s. Na základě výstupů z provedené analýzy je v programu MS Excel vypracován nový nástroj rekalkulace, ...
 • Posouzení finanční situace společnosti 

  Pospíšilíková, Ľudmila
  Diplomová práce hodnotí finanční zdraví firmy WAX, s.r.o., v období roků 2004 až 2006 a to prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy možných řešení zjištěných problémů, které mají vést ke zlepšení ...
 • Činnost finančního poradce při zajišťování bydlení klientovi 

  Vrtíková, Pavla
  Diplomová práce rozebírá důležitost vlastního bydlení, možnosti jeho financování, zejména pak podrobněji úvěry ze stavebního spoření a hypoteční úvěry. Poté zmiňuje současnou situaci na trhu s úvěry a nemovitostmi. Ve druhé ...
 • Návrh opatření na zvýšení hodnoty akcií podniku 

  Nejezchleb, Kamil
  Práce se zabývá hodnotou akcií vybrané společnosti a manipulací s jejich kurzem na kapitálovém trhu. V teoretické části je popsána fundamentální a technická analýza akcií, pomocí kterých se určuje jejich vnitřní hodnota , ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení. 

  Šafaříková, Petra
  Diplomová práce hodnotí finanční situaci společnosti INTERHOTEL VORONĚŽ a.s. v období let 2001 – 2005 pomocí vybraných metod finanční analýzy. Zjišťuje problémy a navrhuje možná řešení, která povedenou ke zlepšení finanční ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Štercová, Zuzana
  Tato diplomová práce hodnotí finanční a ekonomickou situaci firmy TESCAN s. r. o. v období let 2001 - 2006 a to prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy a doporučení ke zlepšení stávajícího stavu ...
 • Návrh pojistného portfolia vybraného podnikatelského subjektu 

  Sychrová, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá návrhem pojistného portfolia pro vybraný podnikatelský subjekt. Obsahuje analýzu rizik a návrh pojistného portfolia, díky kterému budou nejzávažnější rizika společnosti prostřednictvím komerčních ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Starý, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá finanční analýzou firmy. Jejím cílem je předložení doporučení, která povedou ke změně hospodaření analyzované firmy. V teoretické části diplomové práce jsou popsány některé metody finanční ...
 • Návrh metodických nástrojů řízení kurzových rizik 

  Oldřich, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá analýzou konkrétních obchodních případů, při nichž dochází ke vzniku kurzového rizika ve firmě. Na základě zjištěných skutečností obsahuje návrhy zajišťovacích nástrojů k minimalizaci kurzových ztrát.
 • Návrh na zajištění finanční stability podniku 

  Oškerová, Kateřina
  Tato diplomová práce hodnotí finanční situaci firmy Pento s. r. o. v období let 2002 – 2005, a to prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy možných řešení zjištěných problémů, které mají vést ke ...
 • Směrnice pro tvorbu a účtování opravných položek 

  Novotný, Marek
  Diplomová práce navrhuje směrnici pro tvorbu a účtování opravných položek ve firmě Mikita Fashion s. r. o. Nezanedbatelná je výše pohledávek ve společnosti a tak je účtování opravných položek významnou součástí. Směrnice ...
 • Hodnocení efektivnosti investice 

  Otřísalová, Kamila
  Diplomová práce se zabývá hodnocením efektivnosti investic v podniku. První část práce shrnuje teoretické poznatky z oblasti hodnocení investičních projektů, charakterizuje postup hodnocení projektů a metody používané při ...

View more