Collections in this community

Recent Submissions

 • Neighborhood 

  Bartoš, Roman
  Lidé odedávna upravovali a přetvářeli svoje okolí v nekonečném honu za pohodlím, bezpečím a přežitím. Lidstvo rostlo, vyvíjelo se, dospívalo i umíralo vždy společně. Životní prostředí přímo reflektovalo potřeby své komunity. ...
 • Jihlavské historické domy 

  Valová, Veronika
  Diplomová práce je výstup víceletého průzkumu Jihlavských historických domů v majetku města Jihlava, které spadají do městské památkové rezervace. Práce a průzkumy vznikaly ve spolupráci s městem Jihlava a v rámci projektu ...
 • Koniec doby uhoľnej – regenerácia krajiny Karvinska po ukončení ťažby čierneho uhlia a budúcnosť lokality Karviná-Doly 

  Šutvajová, Zuzana
  Éra ťažby neobnoviteľných zdrojov v Karvinsku sa pomaly končí. Uhlie, ktoré dávalo územiu charakteristický ráz a život sa postupne stáva jednou z etáp histórie. Problematika obnovy územia po ukončení ťažby v uhoľných baniach ...
 • Umělá inteligence (AI ) v architektuře 

  Rubáč, František
  Práce se primárně zabývá tématem AI a jejího využití v architektuře. V práci se zprvu zabývám AI v širším měřítku, poté uvedu jednotlivé možnosti využití AI v architektuře. Popisuji teoretické využití AI a tento popis ...
 • Architektonická kresba jako východisko rekonstrukce projekčního záměru z doby kolem roku 1700: jezuitský kostel Panny Marie Sněžné v Olomouci 

  Martinelli, Dominik
  Diplomová práca obsahuje metodiku rekonštrukcie barokového kostola z prelomu 17 a 18 storočia. Z pôvodného zámeru sa zachoval neoznačený pôdorys. Na tomto základe sa procesom aplikovania vedomostí, odbornej literatúry, ...
 • Pražská filharmonie 

  Vrtílek, Osvald
  Diplomová práce na téma Pražská filharmonie je založena na návrhu nových koncertních sálů pro vážnou hudbu, ale i ostatní žánry s doplňujícími funkcemi v jednom objektu. Místo návrhu se nachází v pražských Holešovicích na ...
 • OLOMOUC – Densification Urbaine – zahuštění zastavění 

  Haasová, Lenka
  Zahušťování neboli densifikace je výrazný urbanistický trend 21. století v evropských městech. S rostoucí populací přichází totiž otázka, kde stavět? Lze se nadále rozpínat urbanisticky do okolní krajiny? Už dnes cítíme ...
 • OLOMOUC – Densification Urbaine – zahuštění zastavění 

  Nguyen, Jana
  Diplomová práce se zabývá možným řešením výstavby hospice v lokalitě Nové Sady v Olomouci. Cílem bylo navrhnout místo, kde i přes závažnost onemocnění, dokáží lidé klidně a důstojně prožít své poslední chvíle. Snahou bylo ...
 • OLOMOUC – Densification Urbaine – zahuštění zastavění 

  Bezborodko, Anastasiia
  Diplomová práce se zabývá návrhem studentského centra univerzity Palackého ve městě Olomouc. A taky řešením problému distribuce jednotlivých součástek univerzity po celém městě. Součástí návrhu je taky hledání optimálního ...
 • OD VÝCHODU NA ZÁPAD: VZTAHY, KOLIZE A ODCHYLKY ČESKÉ A JAPONSKÉ KULTURY 

  Vaculík, David
  Diplomová práce navazuje na předdiplomní výzkum zabývající se studiem vybrané literatury o japonské tradiční a moderní architektuře a zahradách, archivním výzkumem dochovaných staveb 20. století v Čechách ovlivněných ...
 • OLOMOUC – Densification Urbaine – zahuštění zastavění 

  Procházková, Klára
  Diplomová práce řeší zahuštění zastavění. Zástavbou však lze nejen zahušťovat město, ale také vesnice a krajinu, které se mi staly východisky. Pro svou práci jsem zvolila obec Skrbeň spolu s jejím katastrálním územím, ...
 • PO TĚŽBĚ. Atlas problémů ostravsko-karvinské uhelné pánve a alternativní možnosti jejího osídlení 

  Vicanová, Nela
  Práce se zabývá výzkumem krajiny spojené s těžbou černého uhlí na území Karvinska. Krajina ostravsko-karvinské uhelné pánve, která utrpěla antropogenní devastaci způsobenou těžbou suroviny, se potýká s problémy souvisejícími ...
 • Vodní svět - lázně Krnov 

  Janák, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem nových městských lázní pro město Krnov. Toto téma vychází z architektonické soutěže a bylo vybráno na základě předchozích zkušeností s obdobnými projekty v bakalářském studiu. Nejdůležitějším ...
 • OLOMOUC – Densification Urbaine – zahuštění zastavění 

  Cimrová, Zuzana
  V diplomové práci navrhuji novou budovu pro Vědeckou knihovnu v Olomouci. Tato knihovna je velikostí fondu třetí největší knihovnou svého druhu v České republice, nicméně plochou na čtenáře patří mezi ty nejmenší a provoz ...
 • Brno žije na Veveří 

  Tymová, Romana
  Diplomová práce se zabývá zpracováním urbanistické studie, která se rozprostírá v území mezi ulicemi Žižkova, Šumavská, Kounicova a Nerudova. Důraz je pak kladen na ulici Veveří, která postrádá městský charakter. Ústřední ...
 • Dvacet-dvacet-osm 

  Hodulíková, Diana
  Program Evropské Unie Evropské hlavní město kultury (EHMK), krom možnosti hostovat celoročního kulturní festival nabízí proměnu města. Rozsah a formát akce jsou jedinečnou příležitostí akcelerovat rozvoj a artikulovat ...
 • Brno žije na Veveří 

  Pelka, Filip
  Cílem této diplomové práce je navrhnout nové urbanistické úpravy kolem městské třídy Veveří v úseku od Konečného náměstí po ulici Mučednickou a navrhnout polyfunkční komplex, který pomůže prostorově vymezit tuto městskou ...
 • Brno žije na Veveří 

  Roubalová, Lucie
  Diplomová práce se zabývá revitalizací městské třídy Veveří v Brně, obnovou veřejných prostranství, doplnění dopravních vazeb, řešení otázky parkování na povrchu a v podzemí, tvorbou pěších tras, urbanistickým konceptem ...
 • Brno žije na Veveří 

  Škrášková, Magdalena
  Diplomová práce se zabývá městkou třídou Veveří v Brně. Úprava ulice Veveří umožnila vložení nové zastávky tramvají a podélného parkování. Prázdné části území jsou doplněny o novou urbanistickou strukturu a zanedbaná veřejná ...

View more