Collections in this community

Recent Submissions

 • Revitalizace památkově chráněného objektu, Trenčín 

  Málek, Ivan
  Navrhnuté stavebné úpravy objektu majú za cieľ podporiť vertikálne funkčné členenie na verejné vybavenie v suteréne, komerčné priestory doplnené o administratívnu funkciu v menej exponovaných častiach stavby v prízemí a ...
 • Žít navzdory… 

  Sokolov, Maksym
  V průběhu historie existence a rozvoje civilizace se člověk vždy pohyboval a měnil místo a taky podmínky života. Tyto procesy jsou charakterizovány termínem – „migrace člověka”. Existuje řada faktorů, které ovlivňují migraci ...
 • Architektura inscenace a instalace časoprostoru. Případové studie Robert Willson a James Turrell 

  Kučerová, Kristýna
  Práce se zabývá podrobnou analýzou a komparací dvou děl divadelního režiséra Roberta Wilsona a vizuálního umělce Jamese Turrella - inscenací Dorian (2022) a sérií architektonických instalačně-inscenačních prostor Skyspace ...
 • Básnicky bydlí člověk 

  Poulíčková, Radka
  Projekt představuje architektonické a krajinářské řešení území jihlavského předměstí, které se nachází na pomezí města a krajiny. Práce zahrnuje nejenom přístup k samotné bytové výstavbě v oblasti řešeného území, ale také ...
 • Tanec v Brně 

  Bala, Filip
  „Ideální současné taneční divadlo“ je výzkumnou otázkou předdiplomové práce, která je zpracována v knižní podobě. Diplomová práce „EUFONIE | POHYB | PROSTOR“, se zabývá prototypem, jenž zároveň reaguje na urbanistickou ...
 • Tanec v Brně 

  Papcun, Peter
  Současné taneční divadlo čelí problémům nedostatečné infrastruktury a nevhodných prostor pro svá představení. Klasické divadelní budovy a jiné transformované prostory často nevyhovují specifickým potřebám tanečního umění. ...
 • Tanec v Brně 

  Ondřejová, Daniela
  Cílem diplomové práce bylo navrhnout divadelní budovu pro tanec, v centru Brna, na okružní třídě v části Roosveltovy ulice, v parku Danuše Muzikářové. Návrh navazuje na předdiplomní projekt na téma Ideál: taneční divadlo, ...
 • Tanec v Brně 

  Ledvina, Matěj
  Tématem diplomové práce je návrh kulturního a funkčního zázemí pro Brněnskou divadelní scénu, budova zajišťuje zázemí pro mezinárodní konference, stejně jako divadlo samé a prostory a vybavení k jeho výzkumu. Jednalo by ...
 • Tanec v Brně 

  Kuklová, Tereza
  Tanec, jak ho mnozí chápou a vnímají, už není tancem, který známe z divadelních jevišť. Není to ani ve striktních pohybech baletu, ani v sestavách contemporary dance, ani v krocích tradičních tanců. Tanec se začal odvíjet ...
 • Urbanisticko architektonická studie městského nízkopodlažního bydlení 

  Choutka, Jiří
  Předmětem práce je návrh nové urbanistické struktury a nízkopodlažního bydlení. Navrhované území se nachází v městské části Brno-Líšeň. V práci se věnuji analýze území, návrhu urbanistické studie pro zadané území a ...
 • METROPOLE ŽENEVSKÉHO JEZERA – MÉTROPOLE LÉMANIQUE 

  Pecková, Patrícia
  Táto kniha spája projekt diplomovej práce s teoretickým prístupom k téme „Metropola Ženevského jereza – Métropole Lémnique“. Zameriava sa na premenu bývalej priemyselnej oblasti Sévelin, ktorá leží neďaleko centra mesta ...
 • METROPOLE ŽENEVSKÉHO JEZERA – MÉTROPOLE LÉMANIQUE 

  Dvořáková, Dagmar
  Projekt pracuje s různými měřítky, kdy se zabývá primárně meziprostorem jako nositelem diverzity. V rámci Metropole Ženevského jezera jde o oblast mezi stávajícími dvěma póly – Ženevou a Lausanne. Předdiplomní projekt ...
 • Brno Connectivity / Brno Democratic City 

  Šuláková, Helena
  Vybraná lokalita v Brně-Zábrdovicích se nachází na hranici různých socioekonomických tříd a je často opomíjena. Nicméně při změně perspektivy prostor nabízí příležitost k interakci dvou kontrastujících komunit a je vhodný ...
 • Brno Connectivity / Brno Democratic City 

  Vašková, Vendula
  Žít ve městě znamená žít s ostatními lidmi. Dělíme se o ulice, náměstí, parky. Když ale přijdeme domů, stanou se z nás individualisté. Koncept návrhu je založen na konektivitě. Koncept spočívá v propojování lidí mezi sebou, ...
 • Brno Connectivity / Brno Democratic City 

  Šujanová, Radka
  Zadáním diplomové práce bylo vyhledání vhodného místa v Brně a navržení intervence. Esenciální částí návrhu bylo zamyšlení se nad spojitostí mezi stavebními objekty a lidmi mezi nimi. Moje práce se zabývá sociálním bydlením. ...
 • Brno Connectivity / Brno Democratic City 

  Ondrišák, Matej
  Ideovo-architektonický návrh predstavuje obnovu brownfieldu vinných pivníc v Brne- Zábrdoviciach. Zamýšľa sa nad možným využitým územia, nadväzuje na smerovanie filozofie mesta vo zvelaďovaný nefunkčným, opustených a ...
 • Brno Connectivity / Brno Democratic City 

  Mojzesová, Šárka
  Diplomová práce se zabývá návrhem městských rehabilitačních lázní v centru Brna. Hlavní myšlenkou návrhu je vytvořit klidnou oázu plnou relaxu a zdraví v rušném centru. Oázu jsem vytvořila na hranici lokalit Brno-Zábrdovice ...
 • Brno Connectivity / Brno Democratic City 

  Jirků, Anežka
  Město. Hlavní centrum všeho lidského dění, v jehož architektuře se odráží um a vyspělost obyvatel a hodnoty společnosti, ve které vzniklo. Existuje nespočet přístupů a teorií, jak by správné město mělo vypadat a fungovat. ...
 • Brno Connectivity / Brno Democratic City 

  Bartoňková, Markéta
  Nový veřejný prostor pro všechny. brněnský high line Představte si, že se právě ocitáte v budoucnosti. Někdy kolem roku 2030. Hlavní nádraží je odsunuto. Jdete od centra města a v místě současného nepřívětivého hlavního ...
 • Rekonverze haly 

  Cvrčková, Aneta
  Diplomová práce se zabývá rekonverzí objektu v bývalém průmyslovém areálu Juta, v Přerově. Historie hal sahá až do 19. století, kdy sloužily strojírenskému průmyslu a posléze také výrobě provazového materiálu. Hala se ...

View more