Collections in this community

Recent Submissions

 • Formování stavby větrnou energií 

  Brahmi, Jakub
  Diplomová práce zkoumá možnost využití větrného proudění jako hnacího elementu architektonického návrhu za účelem integrace větru jako jeden ze zdrojů získávání energie. Větrné turbíny byly již využity v několika ...
 • Elementární architektura / Škola pro země třetího světa 

  Vepřková, Adéla
  Ve východní oblasti Konžské demokratické republiky už několik let probíhají nepokoje. Lidé žijí v uprchlických táborech nebo dočasných přístřešcích a děti nenavštěvují i několik let školu. Nyní to vypadá, že se situace ...
 • Elementární architektura / Architektura přijíždí 

  Ivkovičová, Natálie
  Cílem práce je najít vhodný způsob a řešení zprostředkování architektury a jejích širokých témat do životů veřejnosti. Navrhnout ideální prostor a vyhovující podmínky pro popularizaci nejen architektury, ale i oborů ...
 • Elementární architektura / Galerie a muzeum architektury při FA VUT v Brně 

  Hertelová, Viola
  Téma, jež jsem si pro svou diplomovou práci zvolila, je kurátorování architektury jakožto možný přesah výuky architektury směrem k široké veřejnosti, ale i nástroj propojování institucí akademických i městských. Ve své ...
 • LAUSANNE – PLAINES DU LOUP: ekologické město 

  Kolářová, Barbora
  Návrh základní školy a blokové zástavby v nově vznikající čtvrti ve městě Lausanne.
 • LAUSANNE – PLAINES DU LOUP: ekologické město 

  Kotlabová, Anna
  Bydlení ve městě, respektive v městské čtvrti Plaines du Loup v Lausanne ve Švýcarsku. Jasný cíl zadání přidává ještě základní školu jako další bod řešení, s úvahou o škole jako prodloužení bydlení. Dále je zadání rozšířeno ...
 • LAUSANNE – PLAINES DU LOUP: ekologické město 

  Laslová, Martina
  Navrhování školy a bydlení v Lausanne.
 • LAUSANNE – PLAINES DU LOUP: ekologické město 

  Zhoř, Přemysl
  Projekt se věnuje urbanistickému řešení městského obytného bloku, základní školy a parku v nově vznikající ekologické čtvrti Plaines du Loup ve švýcarském Lausanne. Návrh navazuje na vytvořenou urbanistickou studii a ...
 • LAUSANNE – PLAINES DU LOUP: ekologické město 

  Menšík, Daniel
  Město je ze své podstaty ekologické v tom smyslu, že se v něm kumuluje energie a neztrácí se při přenosu na dlouhé vzdálenosti. Mám na mysli energii v tom nejširším slova smyslu. Otázka tedy zní: Jak udělat městské prostředí ...
 • Centrum prevence, Masarykův onkologický ústav v Brně 

  Krejčí, Johana
  Diplomová práce zpracovává komplexní návrh nového Centra prevence rakoviny v areálu Masarykova onkologického ústavu na Žlutém kopci v Brně. První stavba svého druhu v České republice doplňuje současnou zástavbu nemocničního ...
 • LAUSANNE – PLAINES DU LOUP: ekologické město 

  Červeňová, Mária
  Dobré bývanie je tam, odkiaľ nechceme utekať. Kde chceme zostarnúť. Kde môžme neustále objavovať nové a kde nás náš výhľad nikdy neomrzí. Aké je to bývať s výhľadom na park? S výhľadom na Mont Blanc? S výhľdom na pokojnú ...
 • LAUSANNE – PLAINES DU LOUP: ekologické město 

  Zádrapová, Lucie
  Projekt se zabývá návrhem obytného městského bloku, základní školy a parku ve čtvrti Plaines-du-Loup ve švýcarském městě Lausanne. Práce si bere za cíl vytvořit jak komplexní urbanistickou koncepci, tak architektonické ...
 • LAUSANNE – PLAINES DU LOUP: ekologické město 

  Šoborová, Adéla
  Diplomová práce se zabývá možným řešení výstavby obytného bloku v nově vznikající čtvrti ve městě Laussane. Projekt provází myšlenka: bydlení ve městě nekončí za vchodovými dveřmi, ale člověk obývá ve městě jako takovém. ...
 • Vodojemy - Brno, Žlutý kopec 

  Goncharenko, Anna
  Diplomová práce pojednává o tvorbě návrhu novostavby centra současného umění a architektury a využití stávajících vodojemů na Žlutém kopci v Brně s možností změny jejich původní funkce. Práce se zabývá možnostmi zpracovaní ...
 • Revitalizace a obnova městysu Velké Němčice 

  Trlicová, Martina
  Diplomová práce se zabývá návrhem sportovně-rekreačního areálu ve Velkých Němčicích. Cílem práce je vytvoření volnočasového areálu, který by svým vhodným zasazením, atraktivní podobou a širokou nabídkou možných aktivit ...
 • Jihlavské historické domy 

  Vymazalová, Tereza
  Diplomová práce se zabývá problematikou „jihlavských historických domů“ (dále JHD), které jsou dnes převážně využívány jako nevyhovující trvalé bydlení. Většina bytů má charakter garsonky s minimálním nebo sdíleným hygienickým ...
 • Revitalizace a obnova městysu Velké Němčice 

  Slámová, Nikola
  Diplomová práce se zabývá návrhem objektu pro bydlení seniorů v městyse zvaném Velké Němčice. Projektu předcházelo vytvoření Strategického plánu pro udržitelnost a možný rozvoj sídla ve formě publikace na základě analýz, ...
 • Jihlavské historické domy 

  Pešková, Jitka
  Předmětem zájmu této diplomové práce je analýza a řešení lokality v okolí brány Matky Boží v Jihlavě. Cílem je zhodnocení stávajícího stavu území se začleněním domů v majetku města, které jsou součástí městské památkové ...
 • Vodojemy - Brno, Žlutý kopec 

  Tomanová, Tereza
  Diplomová práce se zabývá možným využitím dnes již nefunkčních vodojemů na Žlutém kopci. Tento vodárenský komplex je tvořen třemi podzemními vodojemy a technickým domkem. Areál se rozprostírá na rozlehlém pozemku porostlém ...
 • Revitalizace a obnova městysu Velké Němčice 

  Záděrová, Lucie
  Předmětem diplomové práce je vytvoření strategie a taktiky pro revitalizaci a obnovu veřejných prostranství městysu Velké Němčice. Hlavním impulsem k výběru lokality pro diplomovou práci byla iniciativa k vytvoření rozvojové ...

View more