Recent Submissions

 • Nelineární matematické modely proudění podzemní vody 

  Benedikt, Jiří; Girg, Petr; Kotrla, Lukáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2020)
  Matematické modely proudění podzemní vody stojí na dvou základních vztazích, zákonu zachování a konstitutivním vztahu. Protože proudění v porézním prostředí je velmi komplexní jev, jsme ve většině případů odkázáni na získání ...
 • Trajektorie autonomních rovnic v rovině I. Lineární soustavy a rovnice 

  Franců, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2020)
  Článek se zabývá trajektoriemi řešení autonomních soustav dvou lineárních obyčejných diferenciálních rovnic prvního řádu a jedné lineární rovnice druhého řádu. Za předpokladu existence a jednoznačnosti řešení jsou analyzovány ...
 • Geometrické algebry pro eukleidovskou geometrii 

  Návrat, Aleš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2020)
  Na eukleidovskou geometrii se lze dívat jako na Kleinovu geometrii určenou Lieovou grupou eukleidovských transformací, a tu lze vidět jako podgrupu ortogonální grupy. Tento pohled pak umožňuje reprezentovat eukleidovské ...
 • Aplikácia časticových filtrov na merania multistatického radaru 

  Benko, Matej; Kulmon, Pavel (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2020)
  Tento článok sa zaoberá aplikáciou časticových filtrov (skrátene PF z angl. Particle Filters) na problematiku určovania polohy a rýchlosti cieťov systémom Multi-Static Primary Surveillance Radar (MSPSR). V článku je popísaný ...
 • Matematické kyvadlo a funkcionálna analýza 

  Čaputa, Daniel (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2020)
  Tento článok sa zaoberá existenciou (a prípadnou jednoznačnosťou) periodických riešení nelineárneho modelu matematického kyvadla so spojitou, nepárnou a periodickou pravou stranou. V článku je naznačené odvodenie diferenciálnej ...
 • Chemické reakce jako matematický důsledek 

  Pekař, Miloslav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2020)
  V chemii je rychlost chemických reakcí charakterizována dvěma základními způsoby. Přímo s experimentálními daty jsou spojeny rychlosti reagování jednotlivých složek reagující směsi. Chemickým vhledem jsou složkové rychlosti ...
 • Vybrané príklady z Internetovej matematickej olympiády 

  Štoudková Růžičková, Viera (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2020)
  V článku sú riešené vybrané príklady súvisiace s Internetovou matematickou olympiádou pre študentov stredných škól. Prvý príklad je o výpočte objemu telesa, v druhom sa hťadajú rastúce funkcie s daným rozdielom, v treťom ...
 • Soutěž v matematickém modelování SCUDEM IV 2019 

  Opluštil, Zdeněk (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2020)
  Článek popisuje čtvrtý ročník mezinárodní soutěže v modelování pomocí diferenciálních rovnic SCUDEM IV 2019, kterého se účastnili studenti oboru Matematického inženýrství FSI VUT v Brně.