Now showing items 1-1 of 1

  • Aplikácia časticových filtrov na merania multistatického radaru 

    Benko, Matej; Kulmon, Pavel (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2020)
    Tento článok sa zaoberá aplikáciou časticových filtrov (skrátene PF z angl. Particle Filters) na problematiku určovania polohy a rýchlosti cieťov systémom Multi-Static Primary Surveillance Radar (MSPSR). V článku je popísaný ...