Now showing items 1-1 of 1

  • Nelineární matematické modely proudění podzemní vody 

    Benedikt, Jiří; Girg, Petr; Kotrla, Lukáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2020)
    Matematické modely proudění podzemní vody stojí na dvou základních vztazích, zákonu zachování a konstitutivním vztahu. Protože proudění v porézním prostředí je velmi komplexní jev, jsme ve většině případů odkázáni na získání ...