Now showing items 1-1 of 1

  • Soutěž v matematickém modelování SCUDEM IV 2019 

    Opluštil, Zdeněk (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2020)
    Článek popisuje čtvrtý ročník mezinárodní soutěže v modelování pomocí diferenciálních rovnic SCUDEM IV 2019, kterého se účastnili studenti oboru Matematického inženýrství FSI VUT v Brně.