Now showing items 1-1 of 1

  • Chemické reakce jako matematický důsledek 

    Pekař, Miloslav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2020)
    V chemii je rychlost chemických reakcí charakterizována dvěma základními způsoby. Přímo s experimentálními daty jsou spojeny rychlosti reagování jednotlivých složek reagující směsi. Chemickým vhledem jsou složkové rychlosti ...