Poslední příspěvky

 • Charakterizace antioxidačně a antimikrobiálně aktivních látek v různých typech dřevin 

  Ďatko, Tomáš
  Cieľom tejto bakalárskej práce je analýza antioxidačne a antimikrobiálne aktívnych látok v drevinách. V teoretickej časti bola spracovaná rešerš, zaoberajúca sa charakterizáciou týchto biologicky aktívnych látok. Okrem ...
 • Charakterizace různých druhů otrub z hlediska obsahu kyseliny ferulové 

  Nábělek, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá alkalickou extrakcí kyseliny ferulové z vybraných druhů obilných otrub a jejich následným zhodnocením potenciálu využití tohoto odpadního materiálu. Další zkoumanou problematikou bylo nutriční ...
 • Stanovení základních nutričních parametrů v jedlém hmyzu 

  Korček, Jakub
  V tejto bakalárskej práci je diskutovaný nutričný význam vybraných druhov hmyzu. Analyzované vzorky boli červy, cvrčkovia a kobylky. Analyzované parametre boli: celkový dusík, hrubá bielkovina, celkové lipidy a obsah ...
 • Stanovení dusičnanů v kořenové zelenině 

  Fiala, Petr
  Bakalářská práce se zabývá studiem koncentrace dusičnanů v různých druzích kořenové zeleniny. Cílem je porovnání těchto koncentrací v zelenině běžné kvality oproti zelenině bio kvality. Teoretická část bakalářské práce se ...
 • Testování autenticity potravin s využitím DNA analýzy 

  Kocianová, Vanda
  Ověření autenticity potravinářských výrobků je důležitým krokem před jejich uvedením na trh. Tohle testování zabezpečuje, že výrobek skutečně obsahuje to, co uvádí etiketa a taktéž je ověřena jeho zdravotní nezávadnost. ...
 • Ověření opakovatelnosti metody stanovení volných mastných kyselin 

  Buldra, Martin
  Tato práce se zabývá problematikou stanovení volných mastných kyselin ve slunečnicovém oleji. Teoretická část se zabývá charakteristikou mastných kyselin a lipidů obecně. Dále jsou zde popsány experimentální metody vhodné ...
 • Senzorické hodnocení nečokoládových cukrovinek 

  Boboková, Alexandra
  Bakalárska práca sa zaoberá senzorickou analýzou nečokoládových cukroviniek vybraného druhu – gumové cukrovinky s kyslým posypom. Teoretická časť sa venuje surovinám potrebným pre výrobu nečokoládových cukroviniek, obsahuje ...
 • Obsah aromaticky aktivních látek v nečokoládových cukrovinkách 

  Paulišová, Sabina
  Tato bakalářská práce se zabývá identifikací aromaticky aktivních látek ve vybraných vzorcích nečokoládových cukrovinek. Na základě získaných výsledků je porovnáván aromatický profil jednotlivých vzorků. Teoretická část ...
 • Stanovení organických kyselin v pivě 

  Štáblová, Taťána
  Tématem této bakalářské práce je stanovení organických kyselin v českých pivech s chráněným zeměpisným označením. V teoretické části jsou popsány hlavní suroviny pro výrobu piva a samotná výroba sladu a piva. Část práce ...
 • Vývoj a optimalizace metody pro extrakci kyseliny ferulové z pšeničných otrub 

  Hubačová, Klára
  Bakalářská práce se zabývá využitím pšeničných otrub jako suroviny pro extrakci kyseliny ferulové. Pšeničné otruby jsou vedlejším produktem při velkoobjemovém zpracovávání obilovin, pšenice, na mouku v mlynárenském průmyslu. ...
 • Stanovení základních chemických charakteristik ostružinové pulpy 

  Pilátová, Anna
  Tato bakalářská práce se zabývá stanovením vybraných chemických charakteristik šťávy, pulpy a extraktu připravených z plodů ostružiníků dvou druhů, českých a ukrajinských. Teoretická část obsahuje botanickou charakteristiku ...
 • Aromaticky aktivní látky v ovocných destilátech 

  Kocinger, Oskar
  Táto práca sa zaoberá identifikáciou látok zodpovedných za chuť a arómu ovocných destilátov. S využitím metódy mikroextrakcie tuhou fázou v spojení s plynovou chromatografiou a hmotnostnou spektrometriou (SPME-GC-MS) boli ...
 • Design děrovačky 

  Kreidlová, Tereza
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh litinové děrovačky. Práce se zabývá analýzou současných i historických produktů, základními technickými parametry a poté popisuje navržené řešení designu. Cílem práce je zvýšení ...
 • Design řídítek s integrovaným představcem a světlem 

  Skřivánek, Tomáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na design řídítek silničního typu s integrovaným světlem. V práci se zabývám rešerší designérskou i technickou, na kterou navazuji vlastním řešením. Hlavním cílem byl návrh unikátního ...
 • Design dobíjecího a přístupového bodu pro společenské a mimořádné události 

  Lob, Dominik
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh designu dobíjecího a přístupového bodu pro společenské a mimořádné události. Práce se zabývá analýzou trhu s ohledem na designérské a technické aspekty a následně představuje vlastní ...
 • Design skládací cyklistické přilby 

  Hrubý, Václav
  Práce se zabývá vytvořením designu skládací přilby, jejím konstrukčním, tvarovým i barevným řešením a analýzou stávajícího trhu. Hlavní důraz je kladen na skládací mechanismus, který je jednoduchý a vede ke skladnosti ...
 • Design koše na tříděný odpad 

  Michlovský, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem sady košů na tříděný odpad. Cílem práce je navrhnout originální produkt, s ohledem především na variabilitu použití. Klíčová je možnost plného přizpůsobení individuálním potřebám uživatele.
 • Design elektronické libely 

  Eliášová, Eva
  Tématem této bakalářské práce je design elektronické libely. Cílem práce je navrhnout přístroj, který bude splňovat veškeré technické, ergonomické a estetické požadavky. Práce se zabývá analýzou současných produktů, ...
 • Design hybridního fotovoltaického měniče 

  Makarova, Anastasia
  Bakalářská práce řeší design 3fázového hybridního fotovoltaického měniče. Práce obsahuje designerskou a technickou analýzu současného trhu. Finální řešení produktu splňuje technické a ergonomické požádavky a zachovává ...
 • Design digitální pájecí stanice 

  Matušková, Adéla
  Předmětem této bakalářské práce je design digitální pájecí stanice, která je určena pro ruční amatérské, ale i profesionální pájení. Cílem je návrh pájecí stanice s ohledem na uživatelský komfort, bezpečnost při práci a ...

Zobrazit další