Now showing items 25442-25461 of 26753

 • Watermarking jako ochrana dokumentů 

  Segedy, Patrik
  Táto práca sa zaoberá ochranou dokumentov pomocou digitálneho watermarkingu. Najprv sú prezentované vlastnosti vodoznakov. Potom nasledujú rôzne možnosti využitia tejto techniky. Ďalšia časť je venovaná rozboru súčasného ...
 • Waveletová komprese obrazů pomocí distribuovaných výpočtů v Matlabu 

  Seifert, David
  Bakalářská práce pojednává o možnosti waveletové komprese v programu Matlab. V úvodu je pouze uveden malý přehled historie Waveletovy analýzy a její možnosti. Dále pak následuje kampitola o obecné Waveletově transformaci, ...
 • Waveletová transformace v reálném čase v prostředí Pure Data 

  Zemánek, Karel
  Tato bakalářská práce se zabývá realizací waveletové transformace v reálném čase v prostředí Pure Data. První kapitola je věnována teoretickému minimu waveletové transformace. Druhá kapitola je věnována programu Pure Data. ...
 • Web jako zdroj dat pro automatické vytváření morfologického slovníku 

  Bulka, Pavol
  Tvorba slov v přirozeném jazyce se zakládá na pravidlech, které jsou komplexní, často je nemožné je jednoznačně formálně definovat. Proto se při zpracování přirozeného jazyka využívají morfologické slovníky. Tato práce se ...
 • Web pro zpracování HDR obrazu a videa 

  Beran, Martin
  Hlavním cílem této bakalářské práce je vytvoření webového systému, pomocí kterého lze převádět fotografie a videozáznamy do formátu HDR a ty pak dále upravovat a zobrazit. Během zpracování a úpravy lze sledovat aktuální ...
 • webOS klient pro systém Wherigo 

  Jelen, Jakub
  Moje práce je zaměřena na návrh hybridních aplikací pro platformu webOS a na studium struktury systému Wherigo z programátorského hlediska. Jsou zde řešeny problémy s kompatibilitou aplikací na různých zařízeních webOS. ...
 • Webová aplikace autoškoly 

  Halík, Roman
  Tato práce se věnuje problematice návrhu a implementace webové prezentace, redakčního systému a rezervačního systému jízd autoškoly. Hlavní funkcionalitou webové aplikace je možnost on-line plánování rozvrhu jízd, na které ...
 • Webová aplikace internetového obchodu 

  Rode, Daniel
  Tato práce se zabývá vytvořením internetového obchodu, zaměřeného na prodej hudebních nosičů. Celý systém je rozdělen do dvou částí - na část zákaznickou a administrátorskou. Cílem bylo vytvořit zajímavý, bezpečný a přehledný ...
 • Webová aplikace k rozvoji slovní zásoby a konverzačních schopností ve více jazycích 

  Jakeš, Jan
  Cílem této práce je vytvoření webové aplikace, která má uživateli usnadnit rozvoj slovní zásoby a konverzačních schopností při studiu cizích jazyků. Důležitá je orientace na studium několika jazyků současně. Základem systému ...
 • Webová aplikace pro e-learning 

  Harajka, Viliam
  Tato práce je vypracována na základě zadání firmy Honeywell, která se rozhodla pro rozšíření možnosti výuky cizích jazyků ve své firmě pomocí e-learningu. Zaměstnanci budou mít možnost, kromě klasické účasti na hodinách ...
 • Webová aplikace pro editaci a zobrazování hranic 

  Hypeš, Tomáš
  Tato práce pojednává o návrhu a tvorbě aplikace pro zobrazování hranic obcí a dalších územních celků a hranic území, která jsou nad těmito územními celky definována. Nejdříve jsou popsány možnosti převodu hranic z databáze ...
 • Webová aplikace pro hledání sportovních spoluhráčů 

  Kubičný, Štěpán
  Tato práce řeší návrh webové aplikace pro vyhledávání spoluhráčů. Cílem je vytvořit jednoduchý návrh, který se spontánně ovládá. Důraz je také kladen na efektivnost a rychlost celého systému. Práce se zaměřuje na uživatelský ...
 • Webová aplikace pro mapování longboardových tras 

  Jedlička, Jan
  Cílem práce je vytvořit webovou aplikaci s databází longboardových tras, která umožní uživatelům nalézt nejbližší místa vhodná k provozování tohoto sportu, či přidat na mapu vlastní trasu s popisem. Pro zobrazení mapy a ...
 • Webová aplikace pro monitorování energetické spotřeby domácnosti 

  Režný, Jan
  Bakalářská práce s názvem „Webová aplikace pro monitorování energetické spotřeby domácnosti“ se zaměřuje na příjem, zpracování, vizualizaci a export naměřených hodnot z bezdrátové sítě wattmetrů měřících spotřebu elektrických ...
 • Webová aplikace pro monitorování procesu výroby 

  Foltýnová, Veronika
  Obsah mé práce je zaměřen dvěma hlavními směry. V prvních třech kapitolách jsou shrnuty teoretické poznatky, na jejichž základě bude vytvořena webová aplikace a v poslední kapitole bude rozebrána samotná aplikace. Nejprve ...
 • Webová aplikace pro organizaci vědeckých článků s možností vyhledání jejich citací 

  Melkes, Miloslav
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením webové aplikace pro správu vědeckých článku s vyhledáváním citací na webových portálech vědeckých článků. Ve výsledné webové aplikaci si uživatelé spravují svoji knihovnu dokumentů ...
 • Webová aplikace pro podporu výuky bioinformatiky - genetický kód 

  Kilián, Martin
  V této práci jsou stručně popsány základní poznatky z molekulární biologie. Práce sa zabýva převodem informace z DNA přes RNA do proteinu, taktéž jsou stručně popsány metody a algoritmy zabývající se detekcí genů. Větší ...
 • Webová aplikace pro porovnávání telekomunikačních služeb 

  Smeliková, Lenka
  Tématem této bakalářské práce je navrhnout webovou aplikaci pro porovnávání telekomunikačních služeb a poskytovatelů multimediálních služeb, převážně potom poskytovatelů připojení k internetu. Návrh databáze, aplikace a ...
 • Webová aplikace pro pořizování nových záběrů starých pohlednic 

  Štainer, Martin
  Tato práce zabývá problematikou repeat photography. Popisuje návrh a implementaci webové aplikace určenou k pořizování nových záběrů starých pohlednic. V práci jsou popsány případy užití, datový model,  jednotlivé problémy ...
 • Webová aplikace pro prohledávání zmínek o produktech z internetových portálů 

  Ledniczky, Péter
  Cieľom tohto projektu je vytvorenie programu, ktorý bude automaticky zbierať dostupný textový obsah z internetu a následne v ňom vyhľadá vopred zadané kľúčové slová. Na základe ich výskytu vykoná analýzu náladového indexu ...