Now showing items 25607-25625 of 26753

 • Z rodné hroudy 

  Hrubiš, Tomáš
 • Za "rámem" 

  Grúňová, Nina
  Zkoumání mentální krajiny za horizontem.
 • Za hranicí zájmu - geneze tvořivosti 

  Chmelíková, Alžběta
  Umělecká práce je do značné míry nahlížena holisticky - recipient vnímá celek díla, hledá jeho smysl, pokouší se o interpretace. Konečné znění je odtrženo tlustou černou linkou od své geneze. Ale právě pozorování vývoje ...
 • Za láskou po cestě z perel 

  Tischler, Marek
  Pro svou bakalářskou práci jsem vytvořil sérii středních a velkých obrazů. V této sérii jsem vycházel z mého dlouhodobého zájmu o žánrovou malbu. Východiskem se pro mé obrazy a kresby staly předměty denní potřeby, které ...
 • Za zář 

  Sypěnová, Anna
  Mým záměrem je prostředky realistické malby zpřítomnit vlastní zážitek nebe divákovi.
 • Zabezpečená brána pro bezdrátové IoT protokoly 

  Hošala, Martin
  Táto práca bola zameraná na vytvorenie funkčného prototypu zabezpečenej brány pre bezdrôtové IoT protokoly s využítím BeeeOn IoT Gateway. Na vytvorenie výsledného riešenia bolo potrebné analyzovať existujúce zabezpečovacie ...
 • Zabezpečená komunikace pro zařízení typu smartphone 

  Tvrdoň, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací aplikace pro zabezpečený přenos SMS zpráv. Dále je v texu zmapováno programovací rozhraní chytrých mobilních telefonů a metody šifrování. Hlavní důraz při návrhu ...
 • Zabezpečená komunikace v inteligentní domácnosti 

  Brábník, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá tunelováním síťové komunikace mezi adaptérem a cloudem v rámci inteligentní domácnosti. V první části je teoretický rozbor inteligentní domácnosti a síťového tunelování. V další části je ...
 • Zabezpečená síť založená na zařízeních firmy CISCO 

  Wagner, Zdeněk
  V práci je řešena problematika Virtuálních privátních sítí (VPN) na současných i starších protokolech a uvedené různé možnosti jejich využití. Mezi nejzajímavější by mohly patřit části věnované různým způsobům využití VPN ...
 • Zabezpečená správa síťových klientů 

  Lojek, Stanislav
  Tato práce se zaměřuje na centralizovanou správu síťových klientů pomocí operačního systému Windows server 2012 a jeho funkcí. Zahrnuje vytvoření automatizované instalace s jednotnou konfigurací operačního systému Windows. ...
 • Zabezpečená, spolehlivá a adaptivní síť s použitím prvků Cisco 

  Lefler, Přemysl
  Bakalářská práce se zabývá navržením zabezpečené, spolehlivé a adaptivní sítě s použitím síťových zařízení od firmy Cisco. Práce obsahuje návrh sítě s popisem jednotlivých technologií, které byly při návrhu použity pro ...
 • Zabezpečení a řízení řezných nástrojů pro CNC stroje 

  Vašíková, Simona
  Bakalářská práce se zabývá způsoby zabezpečení a řízení skupiny řezných nástrojů a analýzou jejich spotřeby pro výrobu pístnic z nerezové oceli pomocí multifunkčního stroje CNC a dalších doplňkových strojů potřebných pro ...
 • Zabezpečení a střežení objektů a prostor pomocí Arduino/Sigfox 

  Sadílek, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je navržení a postavení zabezpečovacího systému využívajícího komunikačního protokolu Internetu věcí. Systém je tvořen vývojovou deskou Arduino Nano, komunikačním modulem pro síť Sigfox a senzory ...
 • Zabezpečení bezdrátové komunikace embedded systému 

  Marek, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zabezpečení komunikace v bezdrátových senzorových sítích. Jsou zde uvedeny a popsány možnosti šifrování pomocí protokolů, které využívají symetrických i asymetrických šifer. ...
 • Zabezpečení bezdrátových senzorových sítí 

  Maňák, Jiří
  Tato práce pojednává o návrhu simulačního modelu bezdrátové senzorové sítě v prostředí Castalia se zaměřením na energetickou spotřebu senzorových uzlů za použití komunikačních jednotek Mica2 a MicaZ. Popisuje základní práci ...
 • Zabezpečení dat na operačních systémech 

  Konečný, Jakub
  Práce je zaměřena na srovnání možností zabezpečení dat na vybraných desktopových operačních systémech. Dále na autentizaci uživatelů v systému a poskytované kryptografické API pro vývojáře. Součástí práce je i návrh a ...
 • Zabezpečení datové sítě s využitím NetFlow dat 

  Czudek, Marek
  Tato práce se zabývá možností lepšího zabezpečení datové sítě na základě NetFlow protokolu. Konkrétně se jedná o detekci síťového skenování na  základě předem daných pravidel vyhledávání této anomálie v NetFlow  datech. ...
 • Zabezpečení dočasného a náhradního ubytování obyvatelstva evakuovaného ze zóny havarijního plánování jaderné elektrárny Dukovany 

  Balharová, Gabriela
  Téma mé bakalářské práce je Zabezpečení dočasného a náhradního ubytování obyvatelstva evakuovaného ze zóny havarijního plánování Jaderné elektrárny Dukovany. V úvodu se zabývám krizovou situací a obecnou charakteristikou ...
 • Zabezpečení komunikace v systémech využívající omezená zařízení 

  Michálek, Tomáš
  Tato práce pojednává o využitelnosti a analýze kryptografických metod na zařízeních s nízkým výpočetním výkonem a malou pamětí. Práce popisuje různé metody a uvádí příklady jejich použití. Podle určitých parametrů ...