Now showing items 1-1 of 1

  • Přeplňování spalovacích motorů 

    Kadleček, Jiří
    Tato bakalářská práce seznamuje s konstrukcí a funkcí základních typů mechanických systémů přeplňování. Dále se zabývá rozborem regulačních prvků přeplňovacích systémů a v poslední kapitole také popisem nejnovějších trendů ...