Now showing items 1-1 of 1

  • Současná efektivnost bankrotních modelů v prostředí ČR 

    Kratochvilová, Monika
    Tato bakalářská práce je zaměřena na hodnocení efektivnosti vybraných bankrotních modelů v prostředí České republiky. V teoretické části jsou představeny analyzované modely a metody použité k analýze modelů. Je zde vysvětlen ...