Now showing items 1-4 of 4

 • Návrh řídicího systému robotického manipulátoru 

  Křivánek, Štěpán
  Cílem práce je navrhnout a zrealizovat software pro řízení koncového efektoru plošného robotického manipulátoru Mini-swing. Úvod práce je zaměřen na obecný popis řešené problematiky. V rešeršní části je zmíněno dělení ...
 • Řízení tříosého kartézského manipulátoru 

  Drha, Štěpán
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací řídicího systému univerzálního kartézského manipulátoru. Cílem práce je vytvořit funkční řídicí systém manipulátoru s využitím dostupných hardwarových a softwarových modulů. ...
 • Studie a porovnání řídících CNC systémů 

  Nytra, Tomáš
  Cílem bakalářské práce je vytvoření rešerše současného stavu implementovaných cyklů CNC řídících systémů. Nejdříve je osvětlena základní problematika programování číslicového řízení s možnostmi vlastního programování. Dále ...
 • Univerzální cloudový nástroj pro tvorbu 3D tiskových řezů 

  Vejčík, Jakub
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom a implementáciou cloudového nástroja pre prípravu 3D modelov pre 3D tlač. 3D tlač sa stáva súčasťou našich životov a dostáva sa napríklad do škôl, kde spája digitálny svet s fyzickým ...