Now showing items 1-1 of 1

  • Inteligentní systém pro dálkový sběr dat po PLC 

    Bijotová, Kateřina
    Tato bakalářská práce se zabývá PLC komunikací, rozebírá výhody a nevýhody této technologie. Popisuje významné standardy úzkopásmové komunikace a zmiňuje taktéž širokopásmový standard HomePlug AV2. Uvádí rozdělení PLC ...