• Návrh řešení efektivní vnitrofiremní komunikace ve firmě TANGER. 

  Racký, Peter
  Cílem mé bakalárske práce je vytvořit diář úkolů zaměstnanců.
 • Návrh internetových stránek 

  Zemánek, Lukáš
  Bakalářská práce pojednává o návrhu řešení designu a struktury nových internetových stránek po předcházející analýze stávající webové prezentace. Obsahuje zhodnocení nedostatků a kladů stávajícího webu a návrh designu, ...
 • Optimalizace elekronického obchodu firmy GAME LAND s.r.o. 

  Smrž, Marek
  Bakalářská práce popisuje a hodnotí elektronický obchod středně velké firmy, která se zabývá informačními technologiemi. Práce je rozdělena na dvě hlavní části a obsahuje jedenáct obrázků. První část je věnována popisu ...
 • Návrh na zlepšení stimulace pracovníků 

  Justová, Veronika
  Předmětem mé bakalářské práce je přednést návrh na zlepšení stimulace zaměstnanců v dané společnosti. První část shrnuje dosavadní poznatky o motivaci, stimulaci a jejich dopadu na výkonnost pracovníků. Druhá část se zabývá ...
 • Profesionální image - jeho vliv, principy a možnosti utváření 

  Vaško, Michal
  Práce se zabývá teoretickou definicí profesionality a důležitosti tvorby jejího dojmu v praxi, analyzuje profesionální úroveň společnosti fungující na trhu a aplikuje na ni prakticky tuto teorii pro zvýšení úrovně jejího ...
 • Financování projektů ze zdrojů EU 

  Šolková, Jitka
  Tato práce se zabývá financováním projektů ze strukturálních fondů Evropské Unie. Finance na realizaci úspěšných projektů žadatelé nejčastěji získávají formou dotací z Evropského sociálního fondu. Práce dále zjišťuje, jak ...
 • Spekulativní obchody podniku na trhu finančních derivátů 

  Vlček, Martin
  Předmětem této bakalářské práce „Spekulativní obchody podniku na trhu finančních derivátů“ je analýza finančních derivátů. První část práce je teoretická a je věnována jednotlivým nástrojům, v druhé části práce jsou uvedeny ...
 • Projekt VPN pro přístup klientů do do korporátní sítě obchodního řetězce v regionu střední Evropa 

  Ondrák, Richard
  Tato práce se zabývá problematikou vzdáleného přístupu klientů do korporátní sítě nadnárodního obchodního řetězce Tesco Stores v regionu střední Evropy. Na základě zhodnocení současných možností vzdáleného přístupu bude ...
 • Návrh elektronického katalogu firmy B2C 

  Kratochvílová, Martina
  Bakalářská práce s názvem Návrh elektronického katalogu firmy B2C se zabývá elektronickou prezentací výrobků společnosti SUNIX, s.r.o. Součástí práce je zhodnocení současné webové prezentace společnosti a návrh elektronického ...
 • Návrh datové struktury Intranetu a následné dolování dat s využitím SQL serveru 

  Herman, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh datové struktury intranetu a využití jazyka SQL při vyhledávání dat. Jejím výstupem je optimálně navržený intranet konkrétní organizaci. Za pomoci datového a funkčního modelování je ...
 • Návrh redesignu internetovej prezentácie pre firmu S.K. Industrietechnik 

  Jurík, Martin
  Bakalárska práca sa bude zaoberať redesignom a kompletnou prestavbou internetovej prezentácie firmy S.K. Industrietechnik. V prvej časti budú analyzované chyby a problémy stávajúcej prezentácie. V ďalšej časti budú popísané ...
 • Marketingová studie bankovních služeb v České republice a Velké Británii 

  Jindrová, Marta
  Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním bankovních služeb v České republice s bankovními službami ve Velké Británii. Zabývá se analýzou těchto služeb zejména z marketingového hlediska a výsledkem jsou doporučení na ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů podniku pomocí statistických metod 

  Galuška, Radek
  Tato bakalářská práce je zaměřena na popis finanční výkonnosti podniku MESIT přístroje spol. s r.o. Práce je rozdělena na dvě hlavní části – teoretickou část, která popisuje metody finanční analýzy a statistické metody ...
 • Zhodnocení bezpečnostních rizik IS a návrhy na jejich omezení 

  Hrazdil, David
  Dílo bude pojednávat o zabezpečení a možného narušení IS a návrhu na případné změny a kalkulačním (ekonomickým) výpočtem pro ně
 • Návrh strategie pro zlepšení konkurenceschopnosti podniku 

  Chvojková, Lucie
  Bakalářská práce charakterizuje, analyzuje a hodnotí současnou situaci firmy KERAVIT, spol. s r.o. Práce obsahuje teoretická východiska, analýzu společnosti a doporučení vedoucí v rámci navržené strategie ke stanoveným ...
 • Návrh datové aplikace pro firmu Pekárna Tanvald 

  Schneider, Petr
  Bakalářská práce se zabývá tvorbou databázového systému pro firmu podnikající v potravinářském odvětví, jenž by měl pomoci pří náhradě papírových spisů a zlepšit majiteli přehlednost
 • Návrh firemní databáze pomocí SQL Serveru a její následné využití v intranetu 

  Šístek, Petr
  Cílem bakalářské práce je návrh funkčního a jednoduchého, ale přitom mocného, databázového firemního systému pro evidenci potřebných dat pro firmu. Návrh databázových struktur a logických schémat. Hlavním cílem je zrychlení ...
 • Návrh zdokonalení organizační struktury společnosti EIKA Znojmo,a.s. 

  Jedličková, Eva
  Práce popisuje organizační strukturu ve firmě, zkoumá její výhody a snaží se odhalit nedostatky, které způsobují neefektivní využití lidských zdrojů. Posláním této práce je poskytnout takový návrh organizační struktury, ...
 • Využití OSS/FS v podnikové síti 

  Sobotka, Ondřej
  Tato práce popisuje návrh a realizaci nového evidenčního systému servisního oddělení společnosti za využití pouze softwaru s dostupným zdrojovým kódem, licencovaného tedy jako Open Source nebo Free Software. Systém se snaží ...
 • Návrh komunikačního plánu pro D.S. Leasing, a. s. 

  Weiterová, Jana
  Bakalářská práce pojednává o komunikačním plánu firmy D. S. Leasing, a. s. Popisuje současnou situaci ve firmě, uvádí klady a zápory této situace. Práce obsahuje návody, postupy a potřebné informace k utvoření efektivní ...