Now showing items 38-57 of 338

 • Hodnocení finanční situace firmy a návrhy na její zlepšení 

  Zajíčková, Andrea
  Tato bakalářská práce hodnotí finanční situaci společnosti HAL-KON, s. r.o. v období 2004 – 2007. Na základě teoretických poznatků z literatury je provedena finanční analýza a analýza současného stavu firmy, které jsou ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kříbek, Radim
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku Alfa Plastik, a.s. v období let 2004 až 2006 za použití informací z účetních výkazů podniku. V první části je vysvětlen pojem finanční analýza a použité metody ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Lubasová, Romana
  Bakalářská práce posuzuje finanční situaci podniku společnosti Strojirna Oslavany, s.r.o. v období let 2001 až 2007, a to prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy možných řešení zjištěných problémů, ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Dvořáková, Ivana
  Bakalářská práce posuzuje finanční situaci podniku Correct okna, s.r.o.v období let 2005 až 2007, a to prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy.Obsahuje návrhy možných řešení zjištěných problémů, které mají vést ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Havel, Tomáš
  Bakalářská práce posuzuje finanční situaci podniku společnosti Centropen, a.s. v období let 2001 až 2006, a to prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy možných řešení zjištěných problémů, které ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Hanáčková, Eva
  Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou podniku Barum Continental spol. s.r.o., který se zabývá výrobou pneumatik a jejich komponentů. V práci je použita analýza absolutních ukazatelů, rozdílových ukazatelů, poměrových ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Strnadová, Michala
  Vypracovaná finanční analýza je zaměřena na odhalení silných a slabých stránek podniku. Bakalářská práce se zabývá provedením finanční analýzy společnosti quick-mix k.s. a na základě výsledků a jejich vyhodnocení jsou ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Svozilová, Petra
  Tato bakalářská práce hodnotí finanční situaci společnosti KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS CZECH, spol. s r.o. v období 2004 – 2006 z pohledu strategické a finanční analýzy. Strategické analýza je provedena pomocí SWOT ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Novák, Jindřich
  Bakalářská práce hodnotí finanční situaci podniku OHL ŽS, a.s. v období let 2002 - 2006 pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy. Obsahuje také návrhy řešení zjištěných problémů, které mají vést ke zlepšení finanční ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Pešová, Veronika
  Bakalářská práce hodnotí pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy finanční situaci společnosti WALTER s.r.o. za období 2002 až 2006. Analyzuje problémy a navrhuje možná řešení, které by mohly vést ke zlepšení finanční ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Logara, Vanja
  Vypracovaná finanční analýza je zaměřena na odhalení silných a slabých stránek podniku. Bakalářská práce se zabývá provedením finanční analýzy společnosti Lino s.r.o. a na základě výsledků a jejich vyhodnocení jsou uvedena ...
 • Hodnocení finančního rizika podniku 

  Dodek, Radim
  Bakalářská práce je zaměřena na porovnání vybraných scoringových ukazatelů a následné vybrání těch, které nejlépe vykreslují skutečnou situaci firem v hutnickém průmyslu. Výstupem práce bude porovnání jednotlivých. Za ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Válek, Petr
  Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo provedení finanční analýzy společnosti Miss Claire, s.r.o. za období let 2005 - 2007, upozornit na slabé oblasti a zdůraznit silné stránky společnosti. Stanovení výsledků a navržení ...
 • Identifikace profilu manažerky úspěšně působící v multikulturním prostředí 

  Janešová, Alena
  Cílem předložené bakalářské práce je identifikace osobnostních předpokladů manažerky úspěšně působící v multikulturním prostředí. Popsány jsou také bariéry pramenící z kulturních odlišností v pracovních vztazích a uvedeny ...
 • Implementace databáze smluv do Informačního systému firmy 

  Kroužek, Jaroslav
  Práce se zabývá návrhem a implementací vhodného systému databáze smluv pro společnost Vítkovice Doprava a.s na základě konkrétních požadavků a potřeb zaměstnanců obchodního úseku společnosti. Cílem práce je vytvořit systém, ...
 • Implementace efektivního E-Shoppingu 

  Moravec, Michal
  Bakalářská práce pojednává o implementaci účinného elektronického nakupování zákazníků přes internet a aplikaci nejnovějších trendů do systému elektronického obchodu pro danou firmu. Cílem práce je moderní systém elektronického ...
 • Implementace finanční analýzy do účetního programu 

  Říha, Pavel
  Tato práce se zabývá návrhem implementace modulu finanční analýzy do účetního programu. Popisuje strukturu programu, základní teoretické poznatky o finanční analýze a návrh postupu programátorských prací a naplnění číselníků.
 • Implementace VPÚ do podmínek vybrané firmy 

  Pittermannová, Martina
  Bakalářská práce pojednává o procesu sledování nákladů a o implementaci vnitropodnikového účetnictví tak, aby měly sledované náklady vypovídající hodnotu pro vedení firmy. Obsahuje varianty, postupy a potřebné informace k ...
 • Implemetcace e-learningového systému pro daňové poradce a auditory 

  Michálek, David
  E-learning se stále více dostává do povědomí lidí jako důležitý nástroj pro distanční a celoživotní vzdělávání. Internetové kurzy poskytují zjevnou výhodu v přístupu ke zdroji vzdělání kdykoli a kdekoli. Komora daňových ...
 • Informační systém internetového obchodu 

  Přívara, Tomáš
  Předmětem bakalářské práce „Informační systém internetového obchodu“ je analýza trhu informačních systémů a zavádění nového informačního systému. Dobrý informační systém je velice důležitý pro řízení a provoz celého podniku, ...