Now showing items 214-233 of 338

 • Obchodní společnosti 

  Rašovská, Lucie
  Tato akalářská práce se zabývá obchodním právem, speciálně pak problematikou obchodních společností. Jsou v ní obsažena mimo jiné fakta o financování, daňové povinnosti, výhody a nevýhody obchodních společností, návrhy na ...
 • Odpisový plán účetní jednotky 

  Zedková, Pavla
  Bakalářská práce se zabývá problematikou odpisování dlouhodobého majetku. Stěžejní část práce je zaměřena na praktický příklad. Jedná se o vytvoření nového odpisového plánu účetní jednotky Provádění staveb Olomouc, s. r. ...
 • Optimalizace bezdrátové sítě v lokalitě Nového Města nad Metují 

  Forman, Jan
  Bakalářská práce se zabývá analýzou bezdrátové sítě společnosti GOLDWARE CZ s.r.o. v dané lokalitě, vyhledáním možných variant řešení jejich problémů, stanovením jejich rozpočtů a následným zvolením nejvýhodnější z nich.
 • Optimalizace daně z příjmů fyzických a právnických osob 

  Fričová, Andrea
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou pořizovaní a odpisování dlouhodobého majetku jako nástroje daňové optimalizace ve firmě ABC, s.r.o., a to z pohledu zákona o daních z příjmů. Po analýze situace ve firmě následuje ...
 • Optimalizace e-shopu firmy 

  Kodeš, Jakub
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu současného stavu firmy Biosféra eshop s.r.o., ze které vychází návrh nového elektronického obchodu zjednodušující procesy ve firmě a zkvalitňující služby pro koncové zákazníky.
 • Optimalizace elekronického obchodu firmy GAME LAND s.r.o. 

  Smrž, Marek
  Bakalářská práce popisuje a hodnotí elektronický obchod středně velké firmy, která se zabývá informačními technologiemi. Práce je rozdělena na dvě hlavní části a obsahuje jedenáct obrázků. První část je věnována popisu ...
 • Optimalizace internetové prezentace pro podporu e-marketingu 

  Kříž, Petr
  Bakalářská práce tvoří metodickou pomůcku pro získání potenciálních nových zákazníků z internetového prostředí za použití optimalizačních technik pro internetové prezentace. Optimalizační techniky jsou děleny do přímo a ...
 • Optimalizace internetového obchodu pro firmu 

  Štencl, František
  Práce je zaměřena na vytvoření návrhu elektronického obchodu pro konkrétní firmu. Popisuje technologie a řešení které vedou k vytvoření elektronického obchodu.
 • Optimalizace počítačové sítě VÚVel 

  Matoušek, Ondřej
  Bakalářská práce pojednává o problematice optimalizace počítačové sítě ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství v Brně. Obsahuje seznámení s teoretickými východisky řešení, respektive teorii ohledně počítačových sítí. ...
 • Optimalizace zdanění vybrané firmy při přechodu z DE na účetnictví 

  Tydlačková, Lenka
  Bakalářská práce analyzuje problémy, které souvisejí s přechodem daňové evidence na účetnictví ve vybraném podniku. Obsahuje návrh takové strategie, která povede k minimalizaci daňových dopadů
 • Osobní databázový systém pojišťovacího agenta 

  Bumbala, Ondřej
  Předmětem bakalářská práce je navrhnout databázový a administrativní systém, sloužící pojišťovacímu agentovi ke správě smluv a k vyhodnocování finanční situace. Práce obsahuje analýzu možných řešení a výběr nejvíc efektivního. ...
 • Ovlivnění základu daně různými způsoby pořízení majetku 

  Šebestová, Hana
  Tato bakalářská práce řeší vhodné financování nového automobilu pro společnost Gemya, spol. s r.o. Sleduje ovlivnění základu daně při různých formách financování, především pomocí leasingu a úvěru. Obsahuje také daňové ...
 • Plán interní komunikace 

  Pražák, Petr
  Bakalářská práce se zabývá vnitrofiremními komunikačními procesy, analyzuje vztah jednotlivých skupin zaměstnanců firmy mezi sebou a ke svým nadřízeným. Práce popisuje význam interní komunikace ve firmě a poukazuje na ...
 • Plán zálohování a obnovy IS / IT 

  Pálka, Ladislav
  Cílem mé bakalářské práce je popis tvorby plánu zálohování a obnovy IS ve společnosti ABC Holding a.s. Úvodem popisuji charakter IS společnosti, analyzuji funkci IS ve společnosti a zabývám se možnostmi teoretických ...
 • Počítačové zpracování přílohy účetní závěrky 

  Ingr, Michal
  Bakalářská práce se zabývá přílohou účetní závěrky a sestavením jejího algoritmu. Příloha vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze a výkazu zisku a ztráty. Musí se vytvářet každé účetní období a každý rok se musí ...
 • Podnikatelský plán obchodu se sportovními potřebami 

  Škaloud, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu, jehož předmětem je založení společnosti MS SPORT, s. r. o., která budu provozovat obchod se sportovními potřebami, s oblečením a se servisem lyží a snowboardů. ...
 • Podnikatelský záměr 

  Changuir, Jana
  Bakalářská práce pojednává o krocích nezbytných k založení a provozování firmy zaměřené na poskytování turistických a dopravních služeb. Obsahuje veškeré potřebné informace pro podnikatele, který by se rozhodl dané podnikání ...
 • Podnikatelský záměr 

  Šimbera, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá podnikatelským záměrem, který se zaměřuje na Franchising, maloobchodního formátu tradičních prodejen potravin v Brně. Snahou je vytvořit podnikatelský plán rozvoje maloobchodních formátů ...
 • Podnikatelský záměr 

  Jobek, Roman
  Bakalářská práce pojednává o podnikatelském záměru, úvodním dokumentu, který by měl předcházet jakékoliv investici, ať velké či malé. Zabývá se jednotlivými prvky podnikatelského záměru a rozpracovává je na nový subjekt a ...
 • Podnikatelský záměr 

  Kocmanová, Lucie
  Tato práce se zabývá vytvořením podnikatelského záměru fiktivní firmy. Popisuje situace, které mohou vzniknout při zakládání nové firmy a vysvětluje jejich možná řešení.