Now showing items 226-245 of 338

 • Plán interní komunikace 

  Pražák, Petr
  Bakalářská práce se zabývá vnitrofiremními komunikačními procesy, analyzuje vztah jednotlivých skupin zaměstnanců firmy mezi sebou a ke svým nadřízeným. Práce popisuje význam interní komunikace ve firmě a poukazuje na ...
 • Plán zálohování a obnovy IS / IT 

  Pálka, Ladislav
  Cílem mé bakalářské práce je popis tvorby plánu zálohování a obnovy IS ve společnosti ABC Holding a.s. Úvodem popisuji charakter IS společnosti, analyzuji funkci IS ve společnosti a zabývám se možnostmi teoretických ...
 • Počítačové zpracování přílohy účetní závěrky 

  Ingr, Michal
  Bakalářská práce se zabývá přílohou účetní závěrky a sestavením jejího algoritmu. Příloha vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze a výkazu zisku a ztráty. Musí se vytvářet každé účetní období a každý rok se musí ...
 • Podnikatelský plán obchodu se sportovními potřebami 

  Škaloud, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu, jehož předmětem je založení společnosti MS SPORT, s. r. o., která budu provozovat obchod se sportovními potřebami, s oblečením a se servisem lyží a snowboardů. ...
 • Podnikatelský záměr 

  Changuir, Jana
  Bakalářská práce pojednává o krocích nezbytných k založení a provozování firmy zaměřené na poskytování turistických a dopravních služeb. Obsahuje veškeré potřebné informace pro podnikatele, který by se rozhodl dané podnikání ...
 • Podnikatelský záměr 

  Šimbera, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá podnikatelským záměrem, který se zaměřuje na Franchising, maloobchodního formátu tradičních prodejen potravin v Brně. Snahou je vytvořit podnikatelský plán rozvoje maloobchodních formátů ...
 • Podnikatelský záměr 

  Jobek, Roman
  Bakalářská práce pojednává o podnikatelském záměru, úvodním dokumentu, který by měl předcházet jakékoliv investici, ať velké či malé. Zabývá se jednotlivými prvky podnikatelského záměru a rozpracovává je na nový subjekt a ...
 • Podnikatelský záměr 

  Kocmanová, Lucie
  Tato práce se zabývá vytvořením podnikatelského záměru fiktivní firmy. Popisuje situace, které mohou vzniknout při zakládání nové firmy a vysvětluje jejich možná řešení.
 • Podnikatelský záměr - Balky s.r.o. 

  Balkovič, Miroslav
  V tejto bakalárskej práci sa bude hovoriť o firme Balky, s.r.o. a bude sa zvažovať možnosť rozvoja podnikania tejto firmy. V teoretickej časti tejto práce sa definujú základné pojmy včetne definície podnikatežského zámeru ...
 • Podnikatelský záměr pro rozvoj malého podnikání 

  Lomnická, Mária
  Zameraním bakalárskej práce je vytvorenie optimálneho podnikatelského plánu pre rozšírenie sortimentu ponúkaných produktov v oblasti poskytovania fotografických služieb. Práca obsahuje teoretické východiská, analýzu ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Šrámková, Eva
  Obsahem bakalářské práce je analýza a návrh rozvoje firmy IN CAR centrum s.r.o., která se zabývá prodejem a distribucí car audio produktů a ostatního příslušenství do vozidel. Na základě provedené analýzy vnitřního a ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Bumbálková, Tereza
  Bakalářská práce pojednává o vytvoření podnikatelského plánu, konkrétně nalezení řešení, jak dosáhnout rozvoje obchodního centra, především její části infostánku. Řešení bude vyplývat z vytvořeného dotazníkového šetření, ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje podniku 

  Skřivánková, Eva
  Bakalářská práce pojednává o založení cestovní kanceláře v oblasti Jihomoravského kraje za účelem zajišťování i poskytování služeb a informací pro zákazníky. Podnikatelský záměr se skládá z pěti částí, kde v úvodní části ...
 • Podnikatelský záměr v oblasti pohostinství 

  Mazůrek, Václav
  Podnikatelský plán v oboru pohostinství s náležitostmi pro založení firmy jsou hlavním cílem této bakalářské práce. Bakalářská práce vychází z teoretických poznatků. Ke splnění základního cíle je potřeba vypracovat analýzy ...
 • Popis výkonnosti podniku pomocí časových řad 

  Urbančok, Martin
  Predmetom tejto bakalárskej práce je popis výkonnosti podniku ,kde budú spracovavé rôzne údaje, firmy Železiarne Podbrezová a.s.Zohžadňovať informácie sa budú za obdobie piatych rokov.V teoretická časť sa bude zaoberať ...
 • Porovnání daňového zatížení před a po reformě se zaměřením na DPFO 

  Zámečník, Jan
  Bakalářská práce pojednává o reformě veřejných financí. Zaměřuje se přitom zejména na změny v dani z příjmu fyzických osob. Obsahuje prakticky využitelné příklady daňové povinnosti a podrobný popis současného i budoucího ...
 • Porovnání finančního leasingu a úvěru při pořizování výrobního stroje 

  Mourová, Jana
  Tato bakalářská práce se zabývá problémem, zda pořídit nový výrobní stroj na leasing či na úvěr. Tento problém byl řešen ve společnosti THT, s.r.o. Polička. Součástí práce je zpracování finanční analýzy společnosti, porovnání ...
 • Porovnání výhodnosti založení společnosti s.r.o. v ČR a VB na příkladu vybrané firmy 

  Uhrovičová, Vitězslava
  Hlavním cílem bakalářské práce je porovnat, zda-li je výhodnější založit společnost s ručením omezeným v České republice nebo ve Velké Británii. Porovnání zakládání společností v těchto zemích proběhne na úrovni administrativní ...
 • Posouzení ekonomických ukazatelů podniku pomocí časových řad 

  Romášek, Štěpán
  Bakalářská práce je zaměřena na použití statistických nástrojů, časových řad a regresní analýzy jako efektivních nástrojů pro ohodnocení charakteristik podniku, zejména ekonomických ukazatelů souvisejících s makroekonomickým ...
 • Posouzení finanční výkonnosti podniku pomocí analýzy časových řad 

  Sedmera, Tomáš
  Práce je zaměřena na ohodnocení výkonnosti firmy pomocí časových řad na základě podkladů z účetnictví firmy Wera Werk, s. r. o. V jedné z části se věnuje dvěma teoretickým aspektům, ke kterým na jedné straně patří ukazatele ...