Now showing items 21-40 of 338

 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kříbek, Radim
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku Alfa Plastik, a.s. v období let 2004 až 2006 za použití informací z účetních výkazů podniku. V první části je vysvětlen pojem finanční analýza a použité metody ...
 • Modifikace firemních procesů s podporou IT 

  Slámová, Pavla
  Cílem práce je navržení a zavedení víceúčelové databáze objednávek v reklamní agentuře, která ujednotí a zprůhlední proces zadávání objednávek jednotlivým dodavatelům a dále umožní celkovou správu, přehled a třídění všech ...
 • Návrh databáze podniku pro efektivní zpracování dat 

  Sládková, Iva
  Bakalářská práce se zabývá návrhem databázového systému pro společnost podnikající v průmyslovém odvětví. Obsahuje analýzu společnosti, jejích požadavků na databázi a tvorbu návrhu vyhovující databázové struktury. Cílem ...
 • Zhodnocení hospodaření městské části Brno-Žabovřesky 

  Šimeček, Filip
  Bakalářská práce pojednává o zhodnocení hospodaření městské části Brno-Žabovřesky. Její součástí je analýza rozpočtových příjmů a výdajů a možné návrhy a postupy na zlepšení hospodaření této městské části.
 • Návrh webových stránok pre podporu rozvoja cestovného ruchu 

  Kostková, Mária
  Predmetom bakalárskej práce „Návrh webových stránok pre podporu rozvoja cestovného ruchu“ je vytvorenie webových stránok farnosti a návrh databáze MySQL pre spoluprácu so stránkami. Práca má 3 hlavné časti. Prvá časť je ...
 • Metodika připojení TC do silové infrastruktury 

  Trůčka, Martin
  Cílem mé bakalářské práce je popis metodiky připojení technologického centra do silové infrastruktury. Úvodem popisuji charakter TC a jak je možné zajistit možné připojení do silové infrastruktury. Dále se zabývám možnostmi ...
 • Implementace efektivního E-Shoppingu 

  Moravec, Michal
  Bakalářská práce pojednává o implementaci účinného elektronického nakupování zákazníků přes internet a aplikaci nejnovějších trendů do systému elektronického obchodu pro danou firmu. Cílem práce je moderní systém elektronického ...
 • Zhodnocení hospodaření obce 

  Lukáš, Radek
  Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením příjmů a výdajů obce Určice. Cílem práce je na základě teoretických znalostí a analýzy rozpočtových příjmů a výdajů obce zhodnocení finanční situace obce a stanovení návrhů na ...
 • Návrh systému správy obsahu internetových prezentací pro malé firmy 

  Hasák, Milan
  Práce analyzuje problematiku týkající se návrhů internetových prezentací malých a středních podnikatelských subjektů. Navrhuje jednoduchý a efektivní systém pro správu obsahu za použití volitelných přídavných modulů, díky ...
 • Zhodnocení hospodaření obce 

  Křížová, Michaela
  Bakalářská práce se zabývá hospodařením obce Nová Buková v letech 2004 - 2007. Cílem této práce je analyzovat příjmy a výdaje jejího rozpočtu a zhodnotit hospodaření obce. První část práce je zaměřena na teoretické poznatky ...
 • Návrh IT podpory managementu stížností ve vazbě na procesy 

  Barva, Milan
  Cílem mé bakalářská práce je návrh realizace efektivního řízení řešení managementu stížností za podpory informačních technologií. Práce analyzuje současný stav a zabývá se možností optimálního řešení za použití současných ...
 • Model přímých plateb v elektronickém obchodování 

  Adámek, Jiří
  Práce se zabývá problematikou přímých plateb v elektronickém obchodování v rámci České republiky i zahraničí. Popisuje nejpoužívanější způsoby plateb z funkčního a technického hlediska. Na základě aktuálních trendů, které ...
 • Projekt zdokonalení organizační struktury podniku 

  Flídrová, Jana
  Práce se zabývá organizační strukturou firmy NESS Slovakia, s.r.o. Košice, Slovensko a návrhem na její zlepšení. Cílem bakalářské práce je: - Definice optimální organizační struktury firmy - Definice nejčastěji se vyskytujících ...
 • Návrh a konstrukce aplikace pro řízení výpůjček firmy Kohlschein s.r.o. 

  Krčmař, Michal
  Úkolem mé práce bude vytvořit software, který by se staral o výpůjčkový management firmy Kohlschein s.r.o. Práce je zaměřena na problematiku firmy a zároveň obsahuje vhodný návrh nové aplikace, která by dopomáhala firmě ...
 • Plán zálohování a obnovy IS / IT 

  Pálka, Ladislav
  Cílem mé bakalářské práce je popis tvorby plánu zálohování a obnovy IS ve společnosti ABC Holding a.s. Úvodem popisuji charakter IS společnosti, analyzuji funkci IS ve společnosti a zabývám se možnostmi teoretických ...
 • Návrh marketingového plánu provozovny Big One Fitness 

  Rašovská, Aneta
  Bakalářská práce pojednává o problematice marketingu v podmínkách rostoucí konkurence a stále se zvyšujících tlaků na inovační schopnosti podniků, na schopnost rychlé reakce na neustále se měnící požadavky zákazníků, na ...
 • Návrh virtualicácie serverov v podnikovej sieti 

  Machala, Michal
  Táto práca sa zaoberá návrhom virtualizácie servrovej infraštruktúry v SAN a LAN prostredí podnikovej siete firmy Chemosvit Fólie, a.s.
 • Příprava pro atestaci procesů životního cyklu informačního systému WIN-X 

  Šmíd, Tomáš
  Bakalářská práce „Příprava pro atestaci procesů životního cyklu informačního systému WIN-X“ se zabývá problematikou jakosti a její certifikace. Teoretická část popisuje způsoby měření jakosti a metodik k tomu určených. ...
 • Rozvoj obchodních aktivit společnosti GEOPEN, s.r.o. 

  Kašpar, Karel
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu firmy GEOPEN, s.r.o. Práce obsahuje analýzu a následný návrh na rozvoj obchodních aktivit firmy. Návrh obsahuje rozšíření aktivit firmy o internetový prodej, který by měl přispět ...
 • Interkulturní rozdíly v kompetencích českého a amerického manažera 

  Toman, Petr
  Cílem mé bakalářské práce je identifikovat kulturní rozdíly, které na české a americké manažery působí. Zabývám se problematikou národní kultury, se zaměřením na Českou Republiku a Spojené státy americké. Dále se věnuji ...