Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh na optimalizaci při zavádění ČSN ISO 9001:2001 

    Alt, David
    Bakalářská práce obsahuje návrh optimalizace procesů při přípravě zavedení systému řízení jakosti dle normy ČSN ISO 9001:2001 v malé stavební firmě, která souvisí s prosperitou podniku. Řešení vychází z globální a detailní ...