Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh postupu zavedení systému řízení jakosti v podniku 

    Audová, Petra
    Bakalářská práce se zabývá analytickým rozborem firemních zásad řízení projektové činnosti a z toho vyplývajícím podnikatelským záměrem „Návrh postupu zavedení systému řízení jakosti v podniku.“ Obsahuje odhad personálního ...