Now showing items 1-1 of 1

  • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

    Salová, Eliška
    Cílem bakalářské práce je zhodnocení finanční situace firmy MORONG - SLUKO, s. r. o. Hodnocení je provedeno za pomoci nástrojů a metod finanční analýzy. Na základě zjištěných skutečností jsou navržena opatření, jež vedou ...