Now showing items 1-1 of 1

  • Podnikatelský záměr - Balky s.r.o. 

    Balkovič, Miroslav
    V tejto bakalárskej práci sa bude hovoriť o firme Balky, s.r.o. a bude sa zvažovať možnosť rozvoja podnikania tejto firmy. V teoretickej časti tejto práce sa definujú základné pojmy včetne definície podnikatežského zámeru ...