Now showing items 1-7 of 7

 • Modelování a optimalizace obchodních procesů 

  Novotný, Tomáš
  Cílem práce je seznámit čtenáře s problematikou analýzy, modelování a optimalizace podnikových procesů a současně představit přínosy a pozitivní dopady. Pro podložení teoretické části obsahuje práce případovou studii ...
 • Návrh implementačního modelu IS a marketingové prezentace jeho outsourcingu 

  Lorko, Matej
  Práca sa zameriava na informačný systém od spoločnosti Exact. Analyzuje jeho funkcie a navrhuje jeho optimálne nastavenie. Mapuje základné procesy v podniku a definuje možnosti outsourcingu. Výstup práce pozostáva z ...
 • Návrh na optimalizaci stávajících firemních procesů při upgradu IS 

  Živěla, Roman
  V moji bakalářské práci jsem se zaměřil na firemní procesy jenž navazují na informační systém firmy a jejich optimalizaci. A to v souvislosti s požadavky firmy na upgrade tohoto systému, jenž plánuje. Práce obsahuje orientaci ...
 • Návrh na zlepšení průchodnosti výrobního procesu linky 

  Jurček, Pavel
  Předmětem bakalářské práce je posouzení současného stavu výrobního linky firmy a návrh na zlepšení průtočnosti. Dalším návrhem bude přechod z klasické papírové průvodky na elektrickou pro lepší kontrolu a stav výrobků. Ze ...
 • Návrh zavedení informačního systému K2 

  Stejskal, Lukáš
  Predmetom bakalárskej práce „Návrh zavedenia informačného systému K2“ je analýza procesov firmy a návrh zavedenia nového informačného systému (IS). Teoretická časť sa zaoberá možnosťami riešenia inovácie IS a súčasnými ...
 • Posouzení ekonomických ukazatelů podniku pomocí časových řad 

  Romášek, Štěpán
  Bakalářská práce je zaměřena na použití statistických nástrojů, časových řad a regresní analýzy jako efektivních nástrojů pro ohodnocení charakteristik podniku, zejména ekonomických ukazatelů souvisejících s makroekonomickým ...
 • Příprava pro atestaci procesů životního cyklu informačního systému WIN-X 

  Šmíd, Tomáš
  Bakalářská práce „Příprava pro atestaci procesů životního cyklu informačního systému WIN-X“ se zabývá problematikou jakosti a její certifikace. Teoretická část popisuje způsoby měření jakosti a metodik k tomu určených. ...