Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh databáze podniku pro efektivní zpracování dat 

    Sládková, Iva
    Bakalářská práce se zabývá návrhem databázového systému pro společnost podnikající v průmyslovém odvětví. Obsahuje analýzu společnosti, jejích požadavků na databázi a tvorbu návrhu vyhovující databázové struktury. Cílem ...