Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh komunikační strategie 

    Viktorin, Ondřej
    V návrhu komunikační strategie pro firmu OK Plast se v práci zabývám problémem týkající se firemní identity, jež zahrnuje všechny identifikační znaky, které pomáhají rozpoznávat určitý subjekt a odlišovat ho od jiných. ...