Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Hanáčková, Eva
    Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou podniku Barum Continental spol. s.r.o., který se zabývá výrobou pneumatik a jejich komponentů. V práci je použita analýza absolutních ukazatelů, rozdílových ukazatelů, poměrových ...