Now showing items 1-1 of 1

  • Výběr vhodné formy externího financování podniku 

    Hejdová, Martina
    Bakalářská práce se zabývá výběrem vhodné formy externího financování dlouhodobého hmotného majetku konkrétní společnosti. Zaměřuje se hlavně na porovnání a analýzu vybraných produktů finančního leasingu a investičního úvěru.